545-0153/01 – Teorie ekonomických systémů (TES)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti dokáží definovat, analyzovat a prezentovat jednotlivé ekonomické systémy. Dále studenti dokáží propojit poznatky z monetární, fiskální a vnější obchodní politiky a prognózovat dopad jejich opatření na ekonomický vývoj průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti dokáží definovat, analyzovat a prezentovat jednotlivé ekonomické systémy. Dále studenti dokáží propojit poznatky z monetární, fiskální a vnější obchodní politiky a prognózovat dopad jejich opatření na ekonomický vývoj zmíněných průmyslových podniků.

Povinná literatura:

URBAN, J. Teorie národního hospodářství. C. H. BECK, 2015. ISBN 978-80-7478-724-9. HOLMAN, R. Ekonomie. 6. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 stran. ISBN 978-80-7400-278-6. KELLY, M. Owning Our Future: Emerging Ownership Revolution. San Francisco: Berrett - Koehler, 2012.

Doporučená literatura:

JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3258-9. LIPOVSKÁ, H. Moderní ekonomie - Jednoduše o všem, co byste měli vědět. Praha: Grada Publishing, 2017. 256 stran. ISBN 978-80-271-0120-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu a písemná zkouška

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Průběžná příprava do hodin cvičení. Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika, struktura a funkce národního hospodářství. 2. Význam těžebního a zpracovatelského průmyslu pro národní hospodářství. 3. Analýze fungování tržního mechanismu s ohledem na průmyslové podniky. 4. Chování spotřebitelů a průmyslových podniků v tržním prostředí. 5. Utváření rovnováhy podniku a trhu v různých tržních situacích. 6. Měření výkonnosti národního hospodářství. 7. Tržní rovnováha, příčiny a projevy cyklických oscilací. 8. Role státu při řízení ekonomiky v různých ekonomických systémech. 9. Cíle a nástroje hospodářské politiky státu. 10. Základní souvislosti monetární politiky státu, význam, nástroje a její možné dopady na existenci a působení průmyslových podniků. 11. Základní souvislosti fiskální politiky státu, význam, nástroje a její možné dopady na existenci a působení průmyslových podniků. 12. Měření nerovností ve společnosti, příčiny přerozdělování, nástroje státní politiky přerozdělování. 13. Strukturální politika, základní oblasti, nástroje, typy a přístupy. 14. Role státu v oblasti dobývání a hospodaření s nerostnými surovinami.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17 2
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Úspěšné získání zápočtu je podmíněno napsáním semestrálního projektu a aktivitou na cvičeních. Zápočet je udělen při získání 17-30 bodů. Úspěšné ukončení předmětu je zakončeno písemnou zkouškou a získáním 34-70 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní