545-0154/01 – Aplikovaná statistika v surovinovém průmyslu (ASSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí o základních postupech a metodách zpracování statistických souborů a aplikace při analýze statistických dat v surovinovém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vzhledem k významu práce se statistickými soubory v řídících systémech, předmět je zaměřen na popis a analýzu jednorozměrných statistických souborů, analýzu dat z výběrových šetření, regresní a korelační analýzu, analýzu časových řad. Analýzy jsou prováděny na datech o nerostných surovinách a těžebních podnicích.

Povinná literatura:

HINDLS, Richard aj. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 415s. ISBN 978-80-86946-43-6. Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny [online]. Česká geologická služba, 2016 [vid. 2017-11-15]. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceske-republiky-2016_m.pdf MAREK, Luboš aj. Statistika pro ekonomy: aplikace. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-40-5. SOUSEDÍKOVÁ, R. Aplikovaná statistika v surovinovém průmyslu: e-learningová podpora. VŠB-TU Ostrava, 2018. MC CLAVE, James T., George P. BENSON and Terry SINCICH. Statistics for Business and Economics. 12th ed. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall, 2014. 1016 pp. ISBN 9781292023298.

Doporučená literatura:

NEUBAUER, Jiří, Marek SEDLAČÍK a Oldřich KŘÍŽ. Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborech. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5. MAREK, Luboš. Statistika v příkladech. Druhé vydání. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-153-6. Hornické ročenky 2015, 2016,2017, 2018.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní statistické pojmy, klasifikace statistických znaků, klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 2.Způsoby získávání statistických údajů, statistická šetření, měsíční výkaz v průmyslu Prům 1-12 3.Elementární zpracování statistických údajů – prosté a intervalové rozdělení četností, aplikace na rozdělení četností mezd zaměstnanců báňského podniku 4.Statistické grafy – grafické zobrazení technicko-výrobních ukazatelů těžebního podniku 5.Kvantily, kvartily, decily a centily, elementární zpracování technicko-výrobních ukazatelů báňského podniku 6.Míry polohy: průměry, modus, medián, aplikace na mzdy v báňského podniku 7.Míry variability: variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, aplikace na mzdy zaměstnanců báňského podniku 8.Bodové a intervalové odhady, odhady poměrových ukazatelů těžebního podniku 9.Testování statistických hypotéz, testování poměrových ukazatelů báňského podniku 10.Regresní analýza: regresní funkce, odhad parametrů regresní funkce, aplikace při analýze nákladů báňského podniku 11.Korelační analýza: kvalita regresní funkce a intenzita závislosti, aplikace při analýze nákladů báňského podniku 12.Časové řady: základní charakteristiky časových řad 13.Modely časových řad, trendové funkce, analýza trendu těžby černého uhlí 14.Klouzavé průměry, analýza časové řady akcie těžební společnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semester project, written exam

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní