545-0155/01 – Management v surovinovém průmyslu (MSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá základní teoretické znalosti z oblasti řízení těžebních podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se věnuje řízení podniků působících v surovinovém průmyslu. V první části předmětu se studenti seznámí se samotným pojmem management, který je následně diskutován v širších souvislostech. Není opomenuta etika a sociální odpovědnost manažera. Ve druhé části předmětu se studenti seznámí s jednotlivými sekvenčními a průběžnými manažerskými funkcemi.

Povinná literatura:

ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management: manažer pro 21. století. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4. ROBBINS, Stephen. P., COULTER, Mary. K. Management. Thirteenth edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09020-7. VANĚK, Michal. Management v surovinovém průmyslu: E-learningová podpora – průvodce předmětem. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2018.

Doporučená literatura:

DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Přeložil Pavel MEDEK. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-066-X. ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, c2009. ISBN 978-80-247-2965-7. ŠPAČEK, Ladislav. Business etiketa a komunikace: [jak být úspěšným manažerem, politikem, realitním makléřem, finančním poradcem, úředníkem veřejné správy]. Praha: L. Špaček, 2013. ISBN 978-80-260-4347-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz). Rovněž lze s pedagogem komunikovat telefonicky nebo e-mailem.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Vypracování semestrálního projektu na vybrané téma z oblasti řízení průmyslových podniků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definování základních pojmů a východisek studia managementu. 2. Historický vývoj managementu 3. Osobnost manažera, manažerská etika. 4. Management těžebního podniku v globalizovaném prostředí. 5. Společenská odpovědnost a kultura těžebního podniku. 6. Etiketa na pracovišti. 7. Manažerská funkce plánování 8. Rozhodování manažera. 9. Manažerská funkce organizování 10. Řízení lidských zdrojů 11. Vedení pracovníků a leadership. 12. Komunikování manažera, nástroje public relations. 13. Manažerská funkce implementace 14. Kontrolní činnost manažera.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní