545-0156/01 – Trh nerostných surovin (TNS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat proces těžby, zpracování a obchodu nerostných surovin. Klasifikovat nerostné suroviny. Vybrat vhodné metody výzkumu v surovinovém průmyslu. Vytvořit nabídku a poptávku na trhu nerostných surovin. Vyhodnotit příležitosti a hrozby na trhu nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vzhledem k významu zajišťování nerostných surovin pro národní hospodářství (viz Raw Materials Intiative Evropské komise) předmět představuje trh nerostných surovin. Důraz je kladen na pochopení procesu od těžby, přes zpracování až po obchodování nerostných surovin. Na přednáškách studenty seznamuje s celým procesem, přehledem hlavních nerostných surovin a s výzkumem trhu. Během cvičení získávají studenti praktické zkušenosti zpracováním semestrálního projektu na téma vytváření nabídky a poptávky vybraných nerostných surovin.

Povinná literatura:

Aktuální ročenka: Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny 20XX : statistické údaje do roku 20YY (uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 20XX). Praha: Česká geologická služba, 20XX. ISBN ZZZ. GARNER, Carley. Komodity: úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0019-3. KARPÍŠEK, Jindřich. Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. ISBN 80-245-0295-X. McCLAVE, James T.; BENSON, P. George; SINCICH, Terry. Statistics for business and economics. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-22708-5.

Doporučená literatura:

KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka; SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. ROGERS, Jim. Žhavé komodity: jak může kdokoli investovat se ziskem na světových trzích. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2342-6. SIVEK, Martin. Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1467-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Rozsah kontaktní části kombinovaného studia je vymezen 8 hodin přednášek a 8 hodin cvičení za semestr. Zpracování odborného projektu s rozsahem závěrečné zprávy minimálně 10 stran A4 na téma vytvoření nabídky a poptávky vybraných nerostných surovin. Kontrola v průběhu semestru v rámci individuálních konzultací a po odevzdání prací. Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz). Prostřednictvím LMS Moodle je umožněna komunikace a předávání studijních materiálů nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt Minimální účast 50 % Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslový trh 2. Průmysl a klasifikace ekonomických činností 3. Proces získávání a zpracování nerostných surovin 4. Primární a sekundární zdroje nerostných surovin 5. Specifika stanovení ceny nerostných surovin 6. Sekundární zdroje informací o trhu 7. Primární zdroje informací o trhu 8. Výzkum trhu nerostných surovin 9. Raw Materials Intiative 10. Nerostné suroviny a platná legislativa 11. Trh s energetickými nerostnými surovinami 12. Trhy s nerudními surovinami a stavebními surovinami 13. Trh s rudami a průmyslovými kovy 14. Trh druhotných surovin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Semestrální projekt Semestrální projekt 45  25
        Zkouška Zkouška 55 (55) 26 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  14
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  12
Rozsah povinné účasti: minimálně 50%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt Zkouška Osobní účast ve výuce není vyžadována Individuálně dle pokynů pedagoga

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní