545-0157/01 – Aplikace výpočetní techniky II (AVTII)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalost pokročilých pracovních postupů v programech Microsoft Office, aplikovat je při tvorbě odborných textů, používat tabulkový procesoru při jednoduchých ekonomických analýzách v surovinovém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí pokročilých pracovních postupů v programech Microsoft Office a aplikaci těchto znalostí při tvorbě odborných textů, tvorbě prezentací a provádění ekonomických analýz v surovinovém průmyslu prostřednictvím tabulkového procesoru.

Povinná literatura:

PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Word 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3831-1. PECINOVSKÝ, Josef. Excel 2013: podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4729-3. SOUSEDÍKOVÁ, Radmila. Aplikace VT pro manažery II: e-learningová opora. MELTON, Beth et al. Microsoft Office Professional 2013: Step by Step. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media, 2013. xxix, 1184 p. ISBN 9780735669413.

Doporučená literatura:

PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1. ČSN 01 6910 (2014). Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Český normalizační institut. ŠIMEK, Tomáš. Word 2013: podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4730-9. MURRAY, Katherine. Microsoft Office Professional 2013. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media, 2013. 472 p. ISBN 9780735669321.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány dvěma semestrálními projekty a prezentací. Předmět je ukončen písemným testem.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Word, zásady tvorby textových dokumentů, pokročilé techniky (práce s oddíly, využití stylů) 2. Word, práce s tabulkami, grafické úpravy, vkládání a úprava obrázků, psaní vzorců v textu 3. Word, pokročilé techniky (titulky tabulek a obrázků, poznámky pod čarou, křížové odkazy, generování obsahu, seznamu tabulek a obrázků) 4. Word, úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory – norma ČSN 01 6910 (2014) 5. Zásady pro zpracování bakalářské práce – organizace zpracování, struktura a rozsah práce 6. Zásady pro zpracování bakalářské práce – formální požadavky práce 7. Excel, tvorba a úprava grafů technicko-výrobních ukazatelů v surovinovém průmyslu 8. Excel, analýza trendů technicko-výrobních ukazatelů 9. Excel, využití ve finanční analýze – horizontální a vertikální analýza 10.Excel, využití ve finanční analýze – výpočet poměrových ukazatelů a jejich grafické zobrazení 11.Excel, využití při hodnocení efektivnosti investice v surovinovém průmyslu 12.Excel, využití pro finanční investice 13.Excel, vyrovnávání časové řady kurzu akcie 14.PowerPoint, zpracování prezentací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        semestrální projekt Semestrální projekt 15  8
        semestrální projekt Semestrální projekt 10  6
        prezentace Jiný typ úlohy 5  3
        písemný test Písemka 70  34
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálních projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 2 semestrální projekty, 1 prezentace, písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.