545-0158/02 – Prognózování v surovinovém průmyslu (PSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výběr prognostických technik a jejich uplatnění v oblasti řídící a plánovací činnosti. Znalost základních prognostických metod a jejich použití na úrovni podniku. Dovednost analýz vývoje ekonomických ukazatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s úlohou a významem prognózování v rozhodovacím a řídícím procesu. Jsou uvedeny základní pojmy prognostické činnosti a základní skupiny prognostických metod. Jsou prezentovány nejznámější globální prognózy. Prognostické postupy jsou aplikovány na surovinový průmysl, zejména pro nejvýznamnější tzv. kritické nerostné suroviny.

Povinná literatura:

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Prognostické metody a jejich aplikace. V Praze: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7179-174-4. VINCÚR, Pavol a Štefan ZAJAC. Úvod do prognostiky. Bratislava: Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-86-6. CLEMENTS M. P.,HENDRY D. F.(ed.). A Companion to Economic Forecasting. 2004. Wiley Online Library. ELLIOTT, Graham, Clive William John GRANGER a Allan TIMMERMANN, ed. Handbook of economic forecasting. Volume 1. Amsterdam: Elsevier/North-Holland, 2006.

Doporučená literatura:

POTŮČEK, Martin. Poznávání budoucnosti jako výzva. V Praze: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1897-5. TETLOCK, Philip a Dan GARDNER. Superprognózy: umění a věda předpovídání budoucnosti. Přeložil Filip DRLÍK. Brno: Jan Melvil Publishing, 2016. ISBN 978-80-7555-009-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zadaných příkladů z oblasti prognostiky. Ústní zkouška.

E-learning

Learning management systém Moodle (lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaných výpočetních programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha prognostické činnosti. 2. Možnosti předvídání. 3. Předvídání a rozhodovací proces. 4. Prognóza jako východisko strategických rozhodnutí, konkretizace v oblasti surovin. 5. Třídění prognóz. 6. Prognostické metody. 7. Metody založené na analogii. 8. Metody založené na informacích expertů. 9. Metody založené na extrapolaci. 10. Metody založené na systémovém přístupu. 11. Varovné prognózy. 12. Prognózy Římského klubu. 13. Globální prognózy v oblasti surovinových zdrojů. 14. Předvídání produkce, spotřeby a cenového vývoje vybraných nerostných komodit.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Příklady Jiný typ úlohy 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.