545-0160/01 – Brownfield management (BRM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit studenty se směry a přístupy současného managementu, dále se styly a metodami řízení vedoucích pracovníků (managerů), které jsou užívány k dosažení podnikatelských cílů podniku. Jsou zde rovněž uvedeny jak základní managerské dovednosti, tak i kritické faktory ovlivňující úspěch managementu. Druhá část předmětu je zaměřena na problematiku regenerace brownfields, konkrétně na její institucionální a legislativní rámec, na environmentální a ekonomické aspekty s tím spojené a na rozvojové problémy regenerace brownfields.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

První část předmětu se věnuje směrům a přístupům současného managementu, dále stylům a metodám řízení vedoucích pracovníků (managerů), které jsou užívány k dosažení podnikatelských cílů podniku. Jsou zde rovněž uvedeny jak základní managerské dovednosti, tak i kritické faktory ovlivňující úspěch managementu. Druhá část předmětu je zaměřena na problematiku regenerace brownfields, konkrétně na její institucionální a legislativní rámec, na environmentální a ekonomické aspekty s tím spojené a na rozvojové problémy regenerace brownfields.

Povinná literatura:

MATUŠKOVÁ, Simona. Brownfield management. E-learningová podpora, VŠB TUO. Ostrava, 2018. STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfiedů. Část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. DOLEŽELOVÁ, Lucie. Regenerace brownfieldů: vývoj politik a příklady realizací. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2015. ISBN 978-80-86684-96-3. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14th ed., global ed. Harlow: Pearson, c2012. ISBN 978-0-273-75336-0.

Doporučená literatura:

KOUTSKÝ, Jaroslav. Staré průmyslové regiony - vývojové tendence , možnosti rozvoje. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně [Ústí nad Labem], 2011. ISBN 978-80-7414-440-0. VOLFOVÁ, Miroslava, ed. Kopřivnický brownfield: letní škola architektury 2014 : [5.9.-13.9.2014, Katolický dům, Kopřivnice. Praha: KANT, 2015. ISBN 978-80-7437-155-4. BOŘECKÝ, Karel a Thomas ERTEL, ed. Best practices in brownfield management. Most: Statutory City of Most, 2012. ISBN 978-80-260-3585-5. KADEŘÁBKOVÁ, Božena a Marian PIECHA. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-123-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro další komunikaci se studenty nad rámec prezenční výuky je používán e-learningový systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace jak mezi vyučujícím a studenty, tak mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management. Historie, školy, přístupy a nové směry v managementu. 2. Manager a jeho profil. 3. Managerské dovednosti. 4. Rozhodování, plánování, vedení, komunikace, kontrola. 5. Delegování pravomocí. 6. Motivace a asertivita. 7. Brownfields - definice, kategorizace. 8. Brownfields – politiky, strategie, institucionální rámec v ČR a zahraničí. 9. Rozvojové problémy regenerace brownfields. 10. Environmentální a ekonomické aspekty regenerace brownfields. 11. Možnosti financování regenerace brownfield v ČR a v zahraničí. 12. Legislativní rámec a odpovědnost v procesu regenerace brownfields. 13. Kulturní a sociální aspekty regenerace brownfields.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Participace na semestrálním projektu na téma Návrh a plánování projektu. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields BM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní