545-0161/01 – Webové a mobilní technologie (WMT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznámí posluchače se základy webových a mobilních technologií. Studenti se seznámí s využitím mobilních zařízeních jako nástrojem pro zjednodušení vykonávání pracovních úkolů. Seznámí se s možnostmi využívání rozšířené a virtuální reality pomocí mobilních platforem. Dále budou posluchači seznámeni s principy fungování sítě internet s ohledem na tvorbu www serveru a jeho bezpečnost. Budou vysvětleny principy některých internetových protokolů a programování webových aplikací. Prostor bude věnován také webovým systémům pro správu obsahu. Studenti se naučí pracovat s prostředím Unity 3D a jejich využití pro vytváření vlastních aplikací pro webové i mobilní platformy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí posluchače se základy webových a mobilních technologií. Studenti se seznámí s využitím mobilních zařízeních jako nástrojem pro zjednodušení vykonávání pracovních úkolů. Seznámí se s možnostmi využívání rozšířené a virtuální reality pomocí mobilních platforem. Dále budou posluchači seznámeni s principy fungování sítě internet s ohledem na tvorbu www serveru a jeho bezpečnost. Budou vysvětleny principy některých internetových protokolů a programování webových aplikací. Prostor bude věnován také webovým systémům pro správu obsahu. Studenti se naučí pracovat s prostředím Unity 3D a jejich využití pro vytváření vlastních aplikací pro webové i mobilní platformy.

Povinná literatura:

CASTLEDINE, Earle, Myles EFTOS a Max WHEELER. Vytváříme mobilní web a aplikace pro chytré telefony a tablety. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 288 s. ISBN 978-80-251-3763-5. COSTELLO, Vic, Susan A. YOUNGBLOOD a Norman E. YOUNGBLOOD. Multimedia foundations: core concepts for digital design. New York: Focal Press, 2013. ISBN 978-0-240-81394-3. VRBÍK, Václav. Webové technologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-193-8. Elektronické studijní opory předmětu: Webové a mobilní technologie COSTELLO, Vic, Susan A. YOUNGBLOOD a Norman E. YOUNGBLOOD. Multimedia foundations: core concepts for digital design. New York: Focal Press, 2013. ISBN 978-0-240-81394-3. E-learning support of the course: Web and mobile technologies

Doporučená literatura:

OKITA, Alex. Learning C# programming with Unity 3D. xix, 670 pages. ISBN 9781466586529. SEDLÁK, Mirek a Petra MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 336 s. ISBN 978-80-251-3727-7. ČÍKA, Petr. Internet věcí pro inteligentní domácnost: Internet of things for smart home : zkrácená verze habilitační práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2017. ISBN 978-80-214-5559-7. DOSTÁLEK, Libor. Mobilní sítě a jejich bezpečnost. V Českých Budějovicích: Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, 2016. ISBN 978-80-7394-606-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, průběžné testy, zápočtový test.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně semestrální práci, kterou musí v rámci ukončení předmětu obhájit. Kontrola probíhá na základě odevzdané semestrální práce a znalostí na cvičeních. Bližší podmínky budou studentům zaslány buď elektronickou poštou, nebo přímo předány na cvičení. Studenti mohou na základě dohody s pedagogem konzultovat (e-mailem nebo osobně). Na základě zhodnocení zadané seminární práce je udělen zápočet pedagogem vedoucím cvičení. Pro studenty kombinované formy studia platí v plném rozsahu studijní a zkušební řád a z něj plynoucí jejich práva a povinnosti. Základní studijní opory budou studentům předány na přednášce, studenti kombinované formy studia se také řídí povinnou a doporučenou literaturou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Operační systémy pro mobilní zařízení 2. Rozšířená realita v mobilním zařízení 3. Virtuální realita v mobilním zařízení 4. Mobilní zařízení a nositelná elektronika jako nástroj manažera 5. Bezpečnost na internetu, digitální podpis, certifikáty 6. Seznámení s CMS (Content Management System) 7. Aplikační potenciál CMS (Content Management System) 8. E-shopy, e-komerce, elektronická měna 9. Internet věcí 10. Úvod do problematiky SEO (Search Engine Optimization) 11. Základy práce v prostředí Unity 3D 12. Práce se zdroji v prostředí Unity 3D 13 Základy programování webových a mobilních aplikací 14. Export aplikace pro web a mobilní platformy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku