545-0162/01 – Aplikace výpočetní techniky I (AVTI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci tohoto předmětu získají studenti pokročilé znalosti v ovládání počítačů a jejich využití v procesech řízení a ekonomiky. Předmět studentům objasní dnešní možnosti SW nástrojů pro přípravu dokumentů, jednoduché analýzy a prezentaci dat, plánování projektů či tvorbu schémat, výkresů a diagramů. Nabyté dovednosti si studenti ověří při praktické výuce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci tohoto předmětu získají studenti pokročilé znalosti v ovládání počítačů a jejich využití v procesech řízení a ekonomiky. Předmět studentům objasní dnešní možnosti SW nástrojů pro přípravu dokumentů, jednoduché analýzy a prezentaci dat, plánování projektů či tvorbu schémat, výkresů a diagramů. Nabyté dovednosti si studenti ověří při praktické výuce.

Povinná literatura:

ROSMAN, P. BUŘITA, L. Informatika pro ekonomy a manažery. Skriptum UTB. Zlín: UTB ve Zlíně, 2012, 188 s. 4.upravené a dopl. vydání. ISBN 978-80-7454-228-2. BROŽ, Milan. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. 4. aktualiz. vyd.. Brno : Computer Press, 2006. 430 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 80-251-1307-8 BOYCE, Jim, PIERCE, John, ed. 2007 Microsoft Office system inside out [CD-ROM]. Redmond: Microsoft Press, c2007. ISBN 978-0-7356-2324-8. Elektronické studijní opory předmětu: Aplikace VT pro manažery I

Doporučená literatura:

MEYER, M. Osobní počítač. Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno: Computer Press 2005. ISBN 80-251-0834-1 HYNDRÁK, K. Microsoft office project, hotová řešení. Brno: Computer press, 2007, 308 s. + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-251-1681-4. LAURENČÍK, Marek. Excel 2016: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0477-2. GOTTLIEB, Isaac. Next generation Excel: modeling in Excel for analysts and MBAs. Singapore: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-82473-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zpracování průběžných úkolů.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zpracování průběžných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. MS Word - styly, rovnice 2. MS Word - formuláře, hromadná korespondence 3. MS Excel - vzorce, formátování 4. MS Excel - práce s rozsáhlými daty 5. MS Excel - tvorba maker, vlastních funkcí 6. Nástroje pro osobní Time Management 7. MS Project - projekty, kalendáře, úkoly 8. MS Project - zdroje, náklady 9. MS Project - sledování průběhu 10. MS Project - zobrazení, sestavy 11. MS Visio - vývojové diagramy 12. MS Visio - schémata,organizační diagramy 13. MS Visio - diagramy průběhu prací 14. MS Visio - plány

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Laboratorní úkol 1 Laboratorní práce 25  13
        Laboratorní úkol 2 Laboratorní práce 25  13
        Laboratorní úkol 3 Laboratorní práce 25  13
        Laboratorní úkol 4 Laboratorní práce 25  13
Rozsah povinné účasti: 80 % cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Předpokládají se konzultace s učitelem cca jednou měsíčně, voleny individuálně, prezentace výsledků práce zadané na konzultacích. Zpracování a obhajoba semestrální práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní