545-0164/01 – Průmyslová logistika I (PRLI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Průmyslová logistika I seznamuje s historickým vývojem, základními pojmy,principy a cíli logistiky. Objasňuje poslání logistiky, zaměřuje se na orientaci v různých specifických oblastech logistiky a na výpočty základních logistických veličin. Vede k objasnění a zvládnutí postupů, metod a technik při organizování a řízení toků při uspokojování požadavků po produktech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Průmyslová logistika I jsou posluchači mj. seznamováni s projektováním výrobků a technologií, problematikou lokalizace v logistice, formulacemi logistických požadavků v předvýrobní přípravě a při plánování a řízení v zásobovací, výrobní i distribuční logistice. Pozornost je věnována také technickým prostředkům pro logistiku a přehledu a ustanovením právních norem, které logistiku ovlivňují.

Povinná literatura:

MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1419-3. .

Doporučená literatura:

BAZALA, Jaroslav et al. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86229-71-8. KEŘKOVSKÝ, Miroslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. LAMBERT, Douglas et al. Logistika. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0. MACUROVÁ, Pavla. Řízení rizik v logistice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2538-0. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3. MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8. SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0573-3. VINŠ, Marek, Michal MERVART a Petr JIRSÁK. Logistika pro ekonomy – vstupní logistika. Wolters Kluwer. Praha, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7357-958-6 Časopisy Logistika, Systémy logistiky .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistika: vznik a historický vývoj, základní pojmy logistiky. Procesy, logistické cíle a principy, logistické řetězce, logistické sítě a jejich struktura, toky v logistice, logistická rozhraní. 2. Podstata procesu, jeho struktura a typy transformace. Typy výroby a typy produktů. Funkce kusovníku. 3. Logistická efektivnost, logistické výkony, logistické náklady, úroveň logistických služeb. Ekonomické vyvažování v logistice. 4. Problematika velikosti dávky, podstata dávek. Vliv velikosti dávky na logistické veličiny. 5. Průběžná doba. Podstata, struktura, ovlivňující faktory. Metody stanovení a analýzy průběžné doby. 6. Kapacita v logistice: využitelný časový fond, výkonnost pracoviště, pracnost produktu, kapacitní bilance – podstata a postup. 7. Úvod do plánování a řízení výroby 8. Předvýrobní příprava a její vliv na logistiku. 9. Zásobovací logistika. Klasifikace zásob, náklady spojené se zásobami, ukazatele rychlosti pohybu zásob. 10. Výrobní logistika, rozvrhovací úlohy, řízení průběhu výroby. 11. Distribuční logistika. Základní úlohy v distribuční logistice, sdružování, rozdružování a kompletace, úloha poskytovatelů logistických služeb, 12. Struktura skladové sítě v distribuci včetně druhů skladů. Funkce logistických distribučních center. 13. Typy distribučních kanálů. Podstata přímých dodávek, systém skladových dodávek, cross docking, transshipment. 14. Klasifikace a charakteristika technických prostředků v logistice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17 2
                Semestrální práce Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní