545-0164/01 – Průmyslová logistika I (PRLI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Průmyslová logistika I seznamuje s historickým vývojem, základními pojmy,principy a cíli logistiky. Objasňuje poslání logistiky, zaměřuje se na orientaci v různých specifických oblastech logistiky a na výpočty základních logistických veličin. Vede k objasnění a zvládnutí postupů, metod a technik při organizování a řízení toků při uspokojování požadavků po produktech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Průmyslová logistika I jsou posluchači mj. seznamováni s projektováním výrobků a technologií, problematikou lokalizace v logistice, formulacemi logistických požadavků v předvýrobní přípravě a při plánování a řízení v zásobovací, výrobní i distribuční logistice. Pozornost je věnována také technickým prostředkům pro logistiku a přehledu a ustanovením právních norem, které logistiku ovlivňují.

Povinná literatura:

MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1419-3. .

Doporučená literatura:

BAZALA, Jaroslav et al. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86229-71-8. KEŘKOVSKÝ, Miroslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. LAMBERT, Douglas et al. Logistika. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0. MACUROVÁ, Pavla. Řízení rizik v logistice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2538-0. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3. MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8. SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0573-3. VINŠ, Marek, Michal MERVART a Petr JIRSÁK. Logistika pro ekonomy – vstupní logistika. Wolters Kluwer. Praha, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7357-958-6 Časopisy Logistika, Systémy logistiky .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistika: vznik a historický vývoj, základní pojmy logistiky. Procesy, logistické cíle a principy, logistické řetězce, logistické sítě a jejich struktura, toky v logistice, logistická rozhraní. 2. Podstata procesu, jeho struktura a typy transformace. Typy výroby a typy produktů. Funkce kusovníku. 3. Logistická efektivnost, logistické výkony, logistické náklady, úroveň logistických služeb. Ekonomické vyvažování v logistice. 4. Problematika velikosti dávky, podstata dávek. Vliv velikosti dávky na logistické veličiny. 5. Průběžná doba. Podstata, struktura, ovlivňující faktory. Metody stanovení a analýzy průběžné doby. 6. Kapacita v logistice: využitelný časový fond, výkonnost pracoviště, pracnost produktu, kapacitní bilance – podstata a postup. 7. Úvod do plánování a řízení výroby 8. Předvýrobní příprava a její vliv na logistiku. 9. Zásobovací logistika. Klasifikace zásob, náklady spojené se zásobami, ukazatele rychlosti pohybu zásob. 10. Výrobní logistika, rozvrhovací úlohy, řízení průběhu výroby. 11. Distribuční logistika. Základní úlohy v distribuční logistice, sdružování, rozdružování a kompletace, úloha poskytovatelů logistických služeb, 12. Struktura skladové sítě v distribuci včetně druhů skladů. Funkce logistických distribučních center. 13. Typy distribučních kanálů. Podstata přímých dodávek, systém skladových dodávek, cross docking, transshipment. 14. Klasifikace a charakteristika technických prostředků v logistice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální práce Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku