545-0165/01 – Průmyslová logistika II (PRLII)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na poznatky předmětu Průmyslová logistika I. Je založen na pochopení vztahů mezi logistickými veličinami, zaměřuje se na výpočty některých logistických ukazatelů, optimalizaci řízení zásob, objasňuje principy moderních logistických koncepcí a směrů logistické integrace jakož i informačních systémů v logistice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Průmyslová logistika II podrobněji rozvíjí problematiku logistiky a logistické efektivnosti, problematiku optimalizace a řízení zásob, kapacitních propočtů, kvantitativních a časových standardů, štíhlé výroby a informačních systémů pro podporu a plánování výroby. Procvičuje také hlediska a postupy uplatňovaná v logistických rozhodovacích úlohách. Po absolvování předmětu by posluchači měli být schopni aplikovat teoretické poznatky na praktické situace.

Povinná literatura:

MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Logistika I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1419-3. MACUROVÁ, Pavla. Logistika II. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2239-6. .

Doporučená literatura:

BAZALA, Jaroslav et al. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86229-71-8. EMMETT, Stuart. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1828-3. GRANT, David B., Douglas M. LAMBERT, James R. STOCK and Lisa M. ELLRAM. Fundamentals of logistics management. European ed. Maidenhead [u.a.]: McGraw-Hill, 2006. ISBN 978-007-7108-946. KEŘKOVSKÝ, Miroslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. KOŠTURIAK, Ján, Zbyněk FROLÍK, a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3. STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-37-8. VINŠ, Marek, Michal MERVART a Petr JIRSÁK. Logistika pro ekonomy – vstupní logistika. Wolters Kluwer. Praha, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7357-958-6 Časopisy Logistika, Systémy logistiky .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
545-0164 PRLI Průmyslová logistika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásobovací logistika. Volba dodavatelů a práce s nimi, organizace nákupu. Balení zboží. 2. Optimalizace řízení zásob. ABC analýza. 3. Bod rozpojení objednávkou zákazníka, predikce poptávky, tažné a tlačné systémy, logistický mix, postponement. 4. Řízení zásob v bodě rozpojení, stanovení úrovně dodavatelských služeb, výpočet pojistné zásoby. Predikce poptávky. 5. Výrobní logistika. Vazba termínového a kapacitního plánování, kapacitní bilancování, technika MRP. 6. Kapacitní úzká místa a využití teorie omezení. 7. Technickohospodářské normy v logistice. Kvantitativní a časové standardy, časové studie. 8. Filosofie JIT a systémy štíhlé výroby. Rozvrhovací úlohy. 9. Informační systémy pro podporu plánování a řízení výroby. 10. Podstata a význam a typy identifikačních systémů v logistice. Navigační a lokalizační systémy. 11. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí. Druhy dopravy, optimální využití kapacity dopravy. 12. Reverzní logistika, city logistika. Dodací podmínky, podstata obchodních doložek INCOTERMS. 13. Řízení rizik v logistice. 14. Ekologické, sociální a právní aspekty logistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální práce Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Písemná zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní