545-0166/01 – Účetnictví pro manažery (UPM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - z oblasti legislativy, - základních pojmů z účetnictví, - z vedení účetnictví (základů) ve zjednodušeném i plném rozsahu. Student umí: - zaúčtovat jednoduché účetní případy - plně se orientovat v základních účetních výkazech. Student je schopen: - vyhodnocovat informace obsažené v základních účetních výkazech, - využívat údaje získané z účetnictví pro podnikatelské rozhodování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy účetnictví, se základními právními normami v této oblasti. Studenti se seznámí s vedením a významem účetnictví, a to v průběhu celého podnikatelského procesu. Rovněž se seznámí se základními principy účetnictví a jeho harmonizace s IFRS a US GAAP.

Povinná literatura:

BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. 2., aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2013. Účetnictví (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-720-1-921-2. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Účetnictví (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-892-6. SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví ... 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 1992-. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-271-0868-8. KOVANICOVÁ, Dana. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS. 5., aktualiz. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2005. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-727-3129-7.

Doporučená literatura:

JANHUBA, Miloslav, Marie MÍKOVÁ, Jaroslava ROUBÍČKOVÁ a Vladimír ZELENKA. Finanční účetnictví: obecné otázky. 5., aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-614-2. JANHUBA, Miloslav, Marie MÍKOVÁ, Jaroslava ROUBÍČKOVÁ a Vladimír ZELENKA. Základy teorie účetnictví: obecné otázky. 2., upr. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-245-1268-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce, písemná zkouška.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na vybrané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do problematiky 2. Uživatelé účetních informací 3. Nástroje průkaznosti účetnictví 4. Základní stavební prvky rozvahy 5. Základní stavební prvky výsledovky 6. Cash flow 7. Zobrazení podnikatelského procesu 8. Základní metodické prvky účetnictví 9. Uzávěrka a její operace 10. Závěrka 11. Konsolidace, konsolidovaná účetní závěrka 12. Analýza účetních výkazů 13. Některé účetní podvody 14. GAPP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku