545-0167/01 – Technical Support of the Production (TZV)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Švub, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Švub, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the issue of the subsystems of the technical support of production, their basic and common characteristics, operation and management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace... Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Compulsory literature:

Myerson, J. M.: A Guide to Selection and Implementation. Auerbach Publications 2006 ISBN 978-0849330186

Recommended literature:

Burý A., Kebo V., Kodym O.: Automation in Mining. Ostrava 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Recommended attendance at lectures, active participation in seminars. Credit test. Final exam

E-learning

Other requirements

Recommended attendance at lectures, active participation in seminars. Credit test. Final exam

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. analysis of the technological process (the algorithm design of TP, basic concepts, the structure of the CONTROL-TP, etc.). 2. analysis of the technological processes and principles of management subsystem of the technical support of production. 3. The technical support of production – electric energy. 4. the Subsystems of the technical support of production – water. 5. the Subsystems of the technical support of production – the heat of the economy. 6. the Subsystems of the technical support of production – sewage networks. 7. The technical support of production-kolektorové network. 8. The technical support of production – ventilation (description of the structure, the model properties of the mining site). 9. The technical support of production – the production and distribution of compressed air. 10. The technical support of production – degazace. 11. The technical support of production – supply. 12. the calculation of parameters of General network (equation, methods, etc.). 13. the hardware equipment for so-called (measurand, the members of the action, transmission routes, control computer, microcomputers). 14. the central control station (CCS, control) level. 15. Security of information systems

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30 (30) 17
                Credit test. Written examination 30  17
        Examination Examination 70 (70) 34 3
                Final exam Oral examination 70  34
Mandatory attendence participation: 80 % of seminars

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Consultations with the teacher about once a month, presentation of the results of the work assigned at the consultations are expected. Written exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer