545-0168/04 – Virtuální a rozšířená realita (VRR)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se s aplikačním potenciálem rozšířené a virtuální reality napříč celým spektrem lidských činností. Studenti se seznámí se základními pojmy spojenými s těmito technologiemi, systémy pro tvorbu jejich obsahu a v praktické části předmětu vytvoří i aplikace vlastní. V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s praktickými a užitečnými aplikacemi a rolí rozšířené a virtuální reality jako rozhraní člověk/stroj v nastupujících trendech Industry 4.0.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit se s aplikačním potenciálem rozšířené a virtuální reality napříč celým spektrem lidských činností. Studenti se seznámí se základními pojmy spojenými s těmito technologiemi, systémy pro tvorbu jejich obsahu a v praktické části předmětu vytvoří i aplikace vlastní. V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s praktickými a užitečnými aplikacemi a rolí rozšířené a virtuální reality jako rozhraní člověk/stroj v nastupujících trendech Industry 4.0.

Povinná literatura:

KLÁN, Petr a Tomáš MARIANČÍK. Jak stavět virtuální světy v metaverzu Neos: LogiX, avatary, Neos, virtuální realita. Litomyšl: H.R.G. spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-88320-26-5. KEBO, Vladimír a Oldřich KODYM. Virtuální realita a řízení procesů: [odborná publikace]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava ve vydavatelství Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-361-6. ORŠULÁK, Tomáš a Jan PACINA. 3D modelování a virtuální realita. Ústí nad Labem: Tomáš Mikulenka, 2012. ISBN 978-80-904927-4-5. AUKSTAKALNIS, Steve. Practical augmented reality: a guide to the technologies, applications and human factors for ar and vr. 1st edition. Old Tappan, NJ: Pearson Education, Inc., 2016. ISBN 9780134094236.

Doporučená literatura:

RYAN, Marie-Laure. Narativ jako virtuální realita: imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích. Přeložil Eva KRÁSOVÁ. Praha: Academia, 2015. Možné světy. ISBN 978-80-200-2507-4. SLABÝ, Antonín. Počítačová grafika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-208-9. MYŠKA, Karel a Michal MUNZAR. Grafika a základy videotvorby. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-457-1. MAYER, Richard E., ed. The Cambridge handbook of multimedia learning. Second edition. New York: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-61031-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, zpracování semestrální práce. Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie virtuální (VR) a rozšířené reality (AR) 2. Základní pojmy a teoretická východiska VR a AR 3. Webové rozhraní pro AR/VR 4. Nástroje pro tvorbu obsahu AR/VR 5. Aplikační potenciál AR/VR ve stavebnictví a architektuře 6. Aplikační potenciál AR/VR v ekonomice, marketingu a retailu 7. Aplikační potenciál AR/VR ve zdravotnictví a systémech pro zlepšení kvality života 8. Aplikační potenciál AR/VR v zábavním průmyslu 9. AR/VR v logistice a skladovém hospodářství 10. AR VR jako prostředek pro BIM 11. AR/VR v oblasti vzdělávání a zaškolování pracovníků 12. AR/VR a jeho role v Industry 4.0 13. Nebezpečí spojená s AR/VR 14. Budoucnost a další rozvoj AR/VR

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: Student zpracuje práci k zápočtu a následně své znalosti obhájí u zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování a obhajoba semestrální práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.