545-0169/01 – Management v hospodářské praxi II (MHP II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat rozhodovací problémy, formulovat jejich ekonomické a matematické modely, nalézt jejich řešení s využitím metod operačního výzkumu a interpretovat výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii a praktickou aplikaci lineárního programování, dopravních úloh, teorie grafů a metod síťové analýzy, optimalizace zásob, modelů hromadné obsluhy a vícekriteriálního rozhodování.

Povinná literatura:

JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3.vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.

Doporučená literatura:

FIALA, Petr. Operační výzkum: nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7431-036-2. JANOVÁ, Jitka a Pavel KOLMAN. Vybrané kapitoly z operačního výzkumu. Třetí vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 113 s. ISBN 978-80-7509-546-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata operačního výzkumu, klasifikace disciplín operačního výzkumu 2. Fáze řešení rozhodovacích problémů, ekonomický a matematický model 3. Lineární programování, ekonomický a matematický model úlohy lineárního programování 4. Grafická interpretace základní pojmů lineárního programování, grafické řešení úlohy lineárního programování 5. Řešení úlohy lineárního programování simplexovou metodou 6. Ekonomický a matematický model dopravní úlohy 7. Určení výchozího základního řešení dopravní úlohy 8. Nalezení optimálního řešení dopravní úlohy 9. Základní pojmy teorie grafů, optimalizace v grafech 10. Řízení projektů, metody CPM a PERT 11. Charakteristiky modelů řízení zásob 12. Deterministické modely řízení zásob 13. Vícekriteriální hodnocení variant - metody stanovení vah kritérií 14. Vícekriteriální hodnocení variant - metody hodnocení variant

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt, písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní