545-0170/01 – Výpočetní technika (VT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní znalosti konstrukce a využití výpočetní techniky v návaznosti na řízení procesů v surovinovém průmyslu. Popsat a odvodit podklady pro návrh, výběr výpočetní techniky. Kompetence v obsluze výpočetní techniky, schopnost ohodnotit návrhy na koupi, obměnu výpočetní techniky ve vedoucích funkcích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je změřen na základní znalosti početní techniky pro studenty ekonomických oborů se zaměřením na surovinovém průmyslu. Na základě znalostí o funkci výpočetní techniky, dále rozvíjí znalosti o okolí a připojení periférií počítače. Pro lepší pochopení výpočetní techniky seznamuje studenty se základy logických obvodů, logické algebry. V dalším postupně seznamuje s jednotlivými částmi personálního počítače, periferiemi, vstup výstupní zařízení. Zabezpečení výpočetní techniky v náročných podmínkách, zálohování napájení a zálohování systému.

Povinná literatura:

BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. HEINIGE, K. Hardware PC, brožura PC-WORLD edition. Brno. UNIS Publishing. 2001. ISBN 80-86097-71-4. Ličev L.: Architektury počítačů, 2010, Elektronický sborník přednášek k předmětu Architektury počítačů. GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. Expert. ISBN 978-80-247-5457-4.

Doporučená literatura:

KEŘKOVSKÝ, Miloslav. IS/IT strategie krok za krokem: teorie pro praxi. V Praze: C.H. Beck. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-272-4. KOMINÁCKÁ, Jitka. Moderní ICT pro podporu rozhodování. V Praze: C.H. Beck. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-531-2. NEUSTUPA, Z. Počítače, VŠB TUO,2017, elektronická skripta Peterka, J. Počítačové sítě. Praha 2012. [on-line] http://earchiv.cz/l224/index.php3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Doporučená účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace semestrálního projektu. Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doporučená účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace semestrálního projektu. Písemný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie výpočetní techniky, základní schémata, von Neumann, Turingův stroj, generace 2. Dnešní počítač a jeho okolí, přehled 3. Hardware komponenty I (sběrnice, CPU) 4. Hardware komponenty II (základní desky, zdroje, paměti počítačů) 5. Hardware komponenty III (pevné disky, výměnné disky, optické paměti, pásky atd.) 6. Periferní zařízení I (rozhraní počítačů: sériová, paralelní, grafická) 7. Periferní zařízení II (vstupní) 8. Periferní zařízení III (výstupní) 9. Zachycení, reprezentace a zpracování zvuku a obrazu 10. Aplikační SW I (základní) 11. Aplikační SW II (specializovaný) 12. Počítačové sítě 13. Bezpečnost v IT I (HW zabezpečení počítačů v náročných podmínkách) 14. Bezpečnost v IT II (SW bezpečnost)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 % cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Předpokládají se konzultace s učitelem cca jednou měsíčně, voleny individuálně, prezentace výsledků práce zadané na konzultacích. Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní