545-0172/01 – Finanční matematika (FM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat jednotlivé typy úročení. Analyzovat krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry a bankovní účty. Objasnit odlišnosti různých způsobů splácení úvěrů. Posoudit vhodnost využití jednotlivých přístupů finanční matematiky. Zhodnotit výnosnost investičních alternativ.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci finanční matematiky. Mezi hlavní probrané oblasti patří především úročení a diskontování a jejich využité při investování a analýze cenných papírů. Dále se zaměřuje na problematiku spoření a důchodů a umořování dluhu.

Povinná literatura:

RADOVÁ, Jarmila, DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3. ŠOBA, Oldřich; ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1. SIMERSKÁ, Carmen. Finanční matematika. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-915-0. PETTERS, Arlie O.; DONG, Xiaoying. An introduction to mathematical finance with applications: understanding and building financial intuition. Švýcarsko: Springer, 2016. ISBN 978-1-4939-3781-3.

Doporučená literatura:

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-18-7. RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika pro každého: příklady + CD-ROM. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3584-9. MACHÁČEK Otakar. Finanční a pojistná matematika: úrok a úročení, modely opakovaných plateb, burzovní operace při složeném úročení, pojistné operace. Praha: Prospektrum, 2007. ISBN 978-80-7175-143-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem. Předmět je ukončen písemným testem.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednoduché úročení, diskont 2. Krátkodobé cenné papíry 3. Složené úročení 4. Smíšené úročení 5. Úroková míra 6. Investiční rozhodování 7. Skonto 8. Běžné a kontokorentní účty 9. Spoření a pravidelné investice 10. Důchody a renty 11. Hypotéční úvěry 12. Splácení úvěru 13. Dluhopisy 14. Akcie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        písemný test Písemka 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt, písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.