545-0174/01 – Řízení materiálových toků v surovinovém průmyslu (ŘMT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Řízení materiálových toků v surovinovém průmyslu seznamuje s historickým vývojem, základními pojmy, principy a cíli řízení materiálových toků. Zaměřuje se na orientaci v různých specifických oblastech surovinového průmyslu a na výpočty základních ekonomických veličin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Řízení materiálových toků v surovinovém průmyslu jsou posluchači mj. seznamováni s projektováním výrobků a technologií, problematikou lokalizace, formulacemi požadavků při plánování a řízení v zásobování, výrobě i distribuci. Pozornost je věnována také technickým prostředkům a přehledu a ustanovením právních norem, které surovinový průmysl ovlivňují.

Povinná literatura:

BAZALA, Jaroslav et al. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-86229-71-8. KEŘKOVSKÝ, Miroslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. LAMBERT, Douglas et al. Logistika. 2. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0. MACUROVÁ, Pavla. Řízení rizik v logistice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2538-0.

Doporučená literatura:

SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0573-3. VINŠ, Marek, Michal MERVART a Petr JIRSÁK. Logistika pro ekonomy – vstupní logistika. Wolters Kluwer. Praha, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7357-958-6 Časopisy Logistika, Systémy logistiky MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3. MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti musí zpracovat semestrální práci. Vlastní zkouška má písemnou formu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, znalostí studenta v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika toků a procesů v surovinovém průmyslu. Uspořádání řetězců a jejich struktura. 2. Ekonomické aspekty řízení materiálových toků. Výkony, náklady, úroveň služeb. Ekonomické vyvažování. 3. Problematika velikosti dávky, podstata dávek. 4. Průběžná doba. Podstata, struktura, ovlivňující faktory. Metody stanovení a analýzy průběžné doby. 5. Kapacita, kapacitní bilance – podstata a postup. 6. Plánování a řízení výroby: základní funkce a úlohy, hlediska a podklady při plánování výroby. 7. Zásobovací logistika. Klasifikace zásob. Náklady spojené se zásobami. 8. Předvýrobní příprava a řízení materiálových toků. 9. Řízení průběhu materiálových toků. Filosofie JIT a systémy štíhlé výroby. 10. Informační systémy - ERP, APS. 11. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí. Druhy dopravy, optimální využití kapacity dopravy. 12. Distribuce. Základní úlohy v distribuci, sdružování, rozdružování a kompletace, úloha poskytovatelů logistických služeb. 13. Klasifikace a charakteristika technických prostředků v surovinovém průmyslu. 14. Ekologické, sociální a právní aspekty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17 2
                Semestrální práce Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 51%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní