545-0175/01 – Suroviny v průmyslu (SP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat význam surovin pro národní hospodářství. Vysvětlit vztah nabídky a poptávky na trhu jednotlivých surovin. Aplikovat využití surovin ve vybraných průmyslových odvětvích. Posoudit využitelnost surovin na konkrétním trhu. Navrhnout alternativní využití surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na aplikační potenciál surovin ve vybraných průmyslových odvětvích. Na přednáškách je kladen důraz na uplatnění finálních produktů z nerostných surovin na cílových trzích. Během cvičení získávají studenti praktické zkušenosti zpracováním semestrálního projektu na téma Cílové trhy produktů vybraných nerostných surovin v konkrétním odvětví.

Povinná literatura:

SOCHOROVÁ, Veronika. Než se dostanou k vám, musíme je vytěžit: industry 4.0. Brno: Těžební unie, 2020. ISBN 978-80-906047-3-5. JIRÁSEK, Jakub a Martin VAVRO. Nerostné suroviny a jejich využití CD-ROM. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3. SIVEK, Martin. Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1467-4. TILTON, John E. a Juan Ignacio GUZMÁN. Mineral economics and policy. New York: RFF Press, Resources for the Future, 2016. ISBN 978-1-61726-088-9.

Doporučená literatura:

Aktuální ročenka: Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny 20XX : statistické údaje do roku 20YY (uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 20XX). Praha: Česká geologická služba, 20XX. ISBN ZZZ KARPÍŠEK, Jindřich. Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, 2002. ISBN 80-245-0295-X. BROŽOVÁ, Silvie. Možnosti recyklace vybraných materiálů: Możliwości recyklingu wybranych materiałów. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-880-9. WAGNER, Lorie A. Materials in the economy: material flows, scarcity, and the environment. Denver: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2002. U.S. Geological Survey circular, 1221. ISBN 0-607-98412-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu. Předmět zakončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt Minimální účast 50 % Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam surovin v produktovém řetězci 2. Postavení surovin v jednotlivých sektorech národního hospodářství 3. Perspektivy využívání domácích nerostných surovin 4. Superstrategické (kritické) suroviny současnosti 5. Těžební průmysl, komparace nabídky a poptávky 6. Oblasti uplatnění produktů chemického průmyslu 7. Nerudní suroviny ve sklářském a keramickém průmyslu 8. Rudy železa a neželezných kovů v hutním průmyslu 9. Uplatnění surovin v těžkém a středním strojírenství 10. Využití drahých kovů v lehkém a přesném strojírenství 11. Aplikace surovin v dalším zpracovatelském průmyslu 12. Význam surovin v energetickém průmyslu 13. Použití surovin ve stavebním průmyslu 14. Postavení druhotných surovin v cirkulární ekonomice

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Semestrální projekt Semestrální projekt 45  25
        Zkouška Zkouška 55 (55) 26 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  14
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  12
Rozsah povinné účasti: minimálně 50%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt Zkouška Osobní účast ve výuce není vyžadována Individuálně dle pokynů pedagoga

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní