545-0176/01 – Pokročilé aplikace v MS Excel (PAMSE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět vysvětlit pokročilé funkce a techniky MS Excel a být schopen aplikovat tyto znalost při řešení praktických technicko-ekonomických úloh z prostředí těžebního podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí a prohlubuje základní znalosti a dovednosti o prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce a techniky MS Excel včetně základního programování maker. Student bude schopen aplikovat nabyté teoretické znalosti při řešení praktických technicko-ekonomických úloh z prostředí těžebního podniku.

Povinná literatura:

ANDRÝSKOVÁ, Jana. Microsoft PowerPoint: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3076-6. BENNINGA, Simon. Principles of finance with Excel. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-975547-9. ČERNÝ, Igor. Počítačové praktikum pro manažery-studijní opora. 2018. 238 s. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/ MATÚŠ, Zdeněk. Word: sbírka příkladů. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-071-7.

Doporučená literatura:

LAURENČÍK, Marek. Excel pro management, ekonomy a podnikatele. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-096-4. LAURENČÍK, Marek. Excel 2013: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5003-3. MATÚŠ, Zdeněk. Excel 2007-2010 v příkladech. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-073-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány zápočtovými testy.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prostředí MS Excel 2. Pokročilé techniky formátování a úprav 3. Tvorba vzorců a datová analýza 4. Pokročilé techniky práce s daty 5. Správa databází a seznamů 6. Analýza dat pomocí kontingenčních tabulek 7. Použití maker 8. Spolupráce v MS Excel 9. Aplikace MS Excelu v benchmarkingu 10.Aplikace MS Excelu v řízení skladových zásob 11.Aplikace MS Excelu v projektovém řízení 12.Aplikace MS Excelu v ekonomickém modelování 13.Zkoumání vah ekonomických ukazatelů v prostředí MS Excel 14.Aplikace MS Excelu ve statistických aplikacích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočtové testy Jiný typ úlohy 100  51 1
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Klasifikovaný zápočet je udělen za semestrální projekt a aktivitu na cvičeních získáním 51-100 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní