545-0178/01 – Management v hospodářské praxi I (MHPI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá hlubší a širší znalosti z manažerské problematiky. Bude schopen charakterizovat projekt a jednotlivé fáze projektového řízení. Student se učí formulovat návrh projektu v oblasti ekonomiky surovin. Návrh bude schopen dále analyzovat a hodnotit z technicko-ekonomického hlediska i z hlediska rizika. Student bude také umět popsat a aplikovat přístupy krizového řízení podniku. Student si osvojí vybrané manažerské přístupy a techniky. Student si dále osvojí týmovou práci a komunikační dovednosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí a rozšiřuje základní znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Výklad se zaměřuje především na oblast projektového řízení a řízení rizik v oblasti nerostných surovin. Student se rovněž seznámí s vybranými moderními manažerskými přístupy a technikami. Zvláštní pozornost je věnována leadershipu. V rámci cvičení řeší studenti projekt zaměřující se na osvojení daného ložiska nerostných surovin, při kterém je rozvíjena jejich týmová spolupráce a komunikační dovednosti.

Povinná literatura:

DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty a skutečnost. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3221-3. AADAMS, Robin G. Modern management in the global mining industry. Bingley: Emerald Publishing, 2019. ISBN 978-1-78973-788-2.

Doporučená literatura:

ADAMEC, František. Řízení projektů pomocí Project 2000. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-793-1. ZUZÁK, Roman a Martina FEJFAROVÁ. Krizové řízení podniku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-6731-4. KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking: jak napodobit úspěšné. Přeložil Ludmila GALEOVÁ. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-23-8. STAPENHURST, Tim. The benchmarking book. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-7506-8905-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Pro e-learning je využíván univerzitní elektronický výukový systém Moodle (lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na semestrálním projektu; vypracování individuálních zadání (tvorba myšlenkové mapy, stanovení vah pomocí Fullerova trojúhelníku a Saatyho metody).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z managementu, vymezení zájmové problematiky předmětu. 2. Vybrané nástroje a techniky manažerské praxe. 3. Benchmarking v prostředí těžebních podniků. 4. Due diligence těžebního podniku. 5. Zpracování plánů využívání ložiska. 6. Projektová dokumentace pro plán využívání ložiska. 7. Úvod do projektového managementu. 8. Řízení projektu – etapa zahájení projektu a etapa plánování projektu. 9. Řízení projektu, etapa plánování - řízení rizik. 10. Řízení projektu, etapa plánování - řízení lidí. 11. Leadership. 12. Realizace a ukončení projektu. 13. Řízení projektů. 14. Krizové řízení v podmínkách těžebního podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku