545-0178/01 – Management v hospodářské praxi I (MHPI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá hlubší a širší znalosti z manažerské problematiky. Bude schopen charakterizovat projekt a jednotlivé fáze projektového řízení. Student se učí formulovat návrh projektu v oblasti ekonomiky surovin. Návrh bude schopen dále analyzovat a hodnotit z technicko-ekonomického hlediska i z hlediska rizika. Student bude také umět popsat a aplikovat přístupy krizového řízení podniku. Student si osvojí vybrané manažerské přístupy a techniky. Student si dále osvojí týmovou práci a komunikační dovednosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí a rozšiřuje základní znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Výklad se zaměřuje především na oblast projektového řízení a řízení rizik v oblasti nerostných surovin. Student se rovněž seznámí s vybranými moderními manažerskými přístupy a technikami. Zvláštní pozornost je věnována leadershipu. V rámci cvičení řeší studenti projekt zaměřující se na osvojení daného ložiska nerostných surovin, při kterém je rozvíjena jejich týmová spolupráce a komunikační dovednosti.

Povinná literatura:

DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty a skutečnost. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3221-3. AADAMS, Robin G. Modern management in the global mining industry. Bingley: Emerald Publishing, 2019. ISBN 978-1-78973-788-2.

Doporučená literatura:

ADAMEC, František. Řízení projektů pomocí Project 2000. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-793-1. ZUZÁK, Roman a Martina FEJFAROVÁ. Krizové řízení podniku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-6731-4. KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking: jak napodobit úspěšné. Přeložil Ludmila GALEOVÁ. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-23-8. STAPENHURST, Tim. The benchmarking book. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-7506-8905-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Pro e-learning je využíván univerzitní elektronický výukový systém Moodle (lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na semestrálním projektu; vypracování individuálních zadání (tvorba myšlenkové mapy, stanovení vah pomocí Fullerova trojúhelníku a Saatyho metody).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z managementu, vymezení zájmové problematiky předmětu. 2. Vybrané nástroje a techniky manažerské praxe. 3. Benchmarking v prostředí těžebních podniků. 4. Due diligence těžebního podniku. 5. Zpracování plánů využívání ložiska. 6. Projektová dokumentace pro plán využívání ložiska. 7. Úvod do projektového managementu. 8. Řízení projektu – etapa zahájení projektu a etapa plánování projektu. 9. Řízení projektu, etapa plánování - řízení rizik. 10. Řízení projektu, etapa plánování - řízení lidí. 11. Leadership. 12. Realizace a ukončení projektu. 13. Řízení projektů. 14. Krizové řízení v podmínkách těžebního podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Participace na semestrálním projektu na téma Návrh a plánování projektu. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní