545-0179/01 – Management v hospodářské praxi II (MNG II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Další prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností z manažerské problematiky. Student bude schopen popsat a charakterizovat strategickou úroveň řízení podniku včetně správy společnosti. Student bude umět aplikovat principy správy společnosti a strategického řízení podniku na průmyslový podnik působících v oblasti těžby a zpracování surovin. Student bude také umět popsat přístupy krizového řízení a aplikovat je v podmínkách těžebního podniku. Student se naučí identifikovat, vizualizovat, hodnotit a zlepšovat podnikové, výrobní a pracovní procesy v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. Student bude schopen klasifikovat jednotlivé složky procesu a stanovit jejich optimální dobu trvání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět dále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Předmět se zaměřuje na vrcholovou úroveň řízení a správu společnosti. Těžiště předmětu spočívá v řízení podnikových, výrobních a pracovních procesů. Studenti se však také seznámí se strategickým a krizovým řízením průmyslového podniku a specifiky v podmínkách těžby a zpracování nerostných surovin. V rámci cvičení řeší studenti projekt, při kterém je rozvíjena jejich týmová spolupráce a komunikační dovednosti.

Povinná literatura:

KLÍROVÁ, Jana. Corporate governance: správa a řízení obchodních společností. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-052-X. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. [Česko: J. Lhotský], 2010. ISBN 978-80-254-8182-0. ADAMS, Robin G. Modern management in the global mining industry. Bingley: Emerald Publishing, 2019. ISBN 978-1-78973-788-2.

Doporučená literatura:

HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-0-3. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-6722-2. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. HOLMES, Andrew. Risk management. Oxford: Capstone Publishing, 2002. 122s. ISBN 1-84112-341-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na semestrálním projektu – zpracování strategické analýzy vybraného těžebního podniku a návrh strategie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Správa společnosti – základní pojmy a přístupy 2. Orgány obchodní korporace 3. Základní modely správy, dokumenty správních orgánů 4. Koncentrace podnikatelské činnosti 5. Podstata strategického managementu 6. Základní strategické dokumenty – vize, poslání, strategické cíle 7. Strategická analýza okolí podniku, PEST analýza 8. Analýza konkurence odvětví - Porterův model, analýza portfolia – matice BSG 9. SWOT analýza 10. Strategické alternativy průmyslového podniku 11. Implementace strategie v průmyslovém podniku 12. Strategická kontrola a strategický audit 13. Metoda Balanced Scorecard 14. Krizové řízení podniku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku