545-0179/01 – Management v hospodářské praxi II (MNG II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Další prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností z manažerské problematiky. Student bude schopen popsat a charakterizovat strategickou úroveň řízení podniku včetně správy společnosti. Student bude umět aplikovat principy správy společnosti a strategického řízení podniku na průmyslový podnik působících v oblasti těžby a zpracování surovin. Student bude také umět popsat přístupy krizového řízení a aplikovat je v podmínkách těžebního podniku. Student se naučí identifikovat, vizualizovat, hodnotit a zlepšovat podnikové, výrobní a pracovní procesy v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. Student bude schopen klasifikovat jednotlivé složky procesu a stanovit jejich optimální dobu trvání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět dále rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Předmět se zaměřuje na vrcholovou úroveň řízení a správu společnosti. Těžiště předmětu spočívá v řízení podnikových, výrobních a pracovních procesů. Studenti se však také seznámí se strategickým a krizovým řízením průmyslového podniku a specifiky v podmínkách těžby a zpracování nerostných surovin. V rámci cvičení řeší studenti projekt, při kterém je rozvíjena jejich týmová spolupráce a komunikační dovednosti.

Povinná literatura:

KLÍROVÁ, Jana. Corporate governance: správa a řízení obchodních společností. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-052-X. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. [Česko: J. Lhotský], 2010. ISBN 978-80-254-8182-0. ADAMS, Robin G. Modern management in the global mining industry. Bingley: Emerald Publishing, 2019. ISBN 978-1-78973-788-2.

Doporučená literatura:

HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-0-3. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-6722-2. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. HOLMES, Andrew. Risk management. Oxford: Capstone Publishing, 2002. 122s. ISBN 1-84112-341-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na semestrálním projektu – zpracování strategické analýzy vybraného těžebního podniku a návrh strategie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Správa společnosti – základní pojmy a přístupy 2. Orgány obchodní korporace 3. Základní modely správy, dokumenty správních orgánů 4. Koncentrace podnikatelské činnosti 5. Podstata strategického managementu 6. Základní strategické dokumenty – vize, poslání, strategické cíle 7. Strategická analýza okolí podniku, PEST analýza 8. Analýza konkurence odvětví - Porterův model, analýza portfolia – matice BSG 9. SWOT analýza 10. Strategické alternativy průmyslového podniku 11. Implementace strategie v průmyslovém podniku 12. Strategická kontrola a strategický audit 13. Metoda Balanced Scorecard 14. Procesní řízení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Participace na semestrálním projektu na téma Strategické analýza vybraného těžebního podniku. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní