545-0181/02 – Moderní průmyslové technologie (MPT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty managementu se základy současných průmyslových technologií, automatizačními prostředky, snímači, akčními členy, řídicími členy, prostředky vizualizace, s možnostmi distribuce systému a komunikace jednotlivých komponent, problematiky spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí. Studenti následně budou schopni popsat danou problematiku, stejně tak dovedou realizovat jednoduché systémy spadající do oblasti automatizace procesů a průmyslu obecně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět odráží požadavky praxe na výuku manažerů znalých základních technických dovedností, schopných řídit týmy pracovníků, kteří budou navrhovat a realizovat výrobní digitalizované a inteligentní továrny a pracoviště i s využitím postupů a technologií čtvrté průmyslové revoluce. Absolventi předmětu tak získají základní přehled o trendech moderního průmyslu, využívaných technologiích a postupech uplatnitelných i ve sféře surovinového průmyslu.

Povinná literatura:

ZEZULKA, František. Prostředky průmyslové automatizace. Brno: VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2610-1. STŘÍTESKÝ, Ondřej, Josef PRŮŠA a Martin BACH. Základy 3D tisku s Josefem Průšou [online]. Praha: Prusa Research, 2019 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: https://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/zaklady-3d-tisku.pdf GERTZ, Emily a Patrick DI JUSTO. Environmental monitoring with Arduino. Sebastopol: O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-449-31056-1. Elektronické studijní opory předmětu: Moderní průmyslové technologie

Doporučená literatura:

VODA, Zbyšek. Průvodce světem Arduina. Bučovice: Martin Stříž, 2015. ISBN 978-80-87106-90-7. FOLTÝN, Petr. Jak na IoT. Arduino klony, projekty, rady a tipy pro vývoj HW a FW. 2016. dopstupné na: https://www.arduinotech.cz/rubrika/iot/ SLAMA, Dirk, Frank PUHLMANN, Jim MORRISH a Rishi M. BHATNAGAR. Enterprise IoT. Sebastopol: O'Reilly, 2015. ISBN 978-1-491-92483-9. MAŘÍK, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0. Dostupné také na https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Doporučená účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaných úkolů. Písemná zkouška.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Doporučená účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednočipové počítače (mikropočítače) a jejich architektura 2. Rozhraní systému počítače 3. Měřicí prvky, vstupní rozhraní systémů 4. Akční prvky, výstupní rozhraní systémů 5. Úvod do programování, formální jazyk, typy programovacích jazyků 6. Datové typy, deklarace, definice proměnné 7. Struktura programu, větvení, cykly 8. Analýza systému 9. Návrh systému 10. Realizace a testování systému 11. Rapid prototyping, technologie aditivní výroby 12. Úvod do počítačem podporovaného projektování 13. Návrh 3D objektů 14. Realizace 3D objektů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: 80 % cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Předpokládají se konzultace s učitelem cca jednou měsíčně, voleny individuálně, prezentace výsledků práce zadané na konzultacích. Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290014) Ekonomika surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní