545-0183/01 – Základy surovinové politiky státu (ZSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student objasní problematiku surovinové politiky státu a chápe ji v souvislostech a to zejména ve vztahu k jeho hospodářstvím. Student popíše proces osvojení ložisek nerostných surovin a rozlišuje jeho jednotlivé fáze. Student ekonomicky hodnotí nerostné suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá souhrnem aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin, včetně druhotných surovin, jejich hospodárné a racionální využívání a získávání surovin v zahraničí s cílem zajistit chod hospodářství. Předmět se věnuje surovinové základně ČR ložiskům nerostů. Pozornost je věnována procesu osvojování surovin a ekonomickému hodnocení ložisek nerostů.

Povinná literatura:

SIVEK, Martin. Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1467-4. MALEČKOVÁ, Veronika, Martin SIVEK a Jakub JIRÁSEK. Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2827-5. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html RUNGE, Ian Charles. Mining economics and strategy. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1998. ISBN 0-87335-165-7.

Doporučená literatura:

KARPÍŠEK, Jindřich. Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, 2002. ISBN 80-245-0295-X. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. Expert. ISBN 978-80-247-1992-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou. Studium doporučené literatury. Vypracování semestrální práce dle zadání pedagoga.

E-learning

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou. Studium doporučené literatury. Vypracování semestrální práce dle zadání pedagoga.

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou. Studium doporučené literatury. Vypracování semestrální práce dle zadání pedagoga.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonomiky nerostných surovin, struktura ekonomiky nerostných surovin 2. Osvojování ložisek nerostů a ekonomika nerostných surovin, účastníci osvojování ložisek a základy legislativy osvojování ložisek 3. Cíle a strategie osvojování ložisek, formy ekonomického hodnocení ložisek nerostů 4. Odvození ekonomicky vytěžitelných zásob ložisek nerostů 5. Analýza a hodnocení investic 6. Analýza investic a etapy osvojování ložisek nerostů 7. Základní charakteristika a cíle oceňování majetku v báňském průmyslu 8. Surovinová základna státu jako východisko stanovení jeho surovinové politiky 9. Surovinové trhy, účastníci trhů a jejich organizace 10. Surovinové trhy, ceny nerostných surovin, vlivy určující dodávky surovin 11. Základní principy surovinové politiky 12. Mezinárodní organizace a surovinová politika 13. Energetická politika a energetická bezpečnost státu 14. Česká republika a ekonomika nerostných surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Úspěšné udělení zápočtu (17-30 bodů)-nahraný semestrální zápočtový projekt na LMS v rozsahu 20-25 stran z probírané problematiky. Zkouška je písemná složená z 10 otázek náhodně generovaných na LMS, za kterou je možné získat max. 70 bodů a minimálně 34 bodů pro úspěšné naplnění.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin SZ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní