545-0184/01 – Projektování ekonomických systémů (PES)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • základních pojmů a definic z projektování ekonomických systémů • z analýzy a návrhu ekonomických systémů • z implementace a provozu ekonomických systémů • z testování a integrace ekonomických systémů Student umí: • provést analýzu ekonomického systému • navrhnout ekonomický systém Student je schopen: • vyprojektovat ekonomický systém dle konkrétních požadavků vycházejících z potřeb podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a definicemi z projektování ekonomických systémů, s analýzou a návrhem těchto systémů, s implementací a provozem ekonomických systémů a s testováním a integrací těchto systému na ostatní IS/IT.

Povinná literatura:

ADAMEC, Stanislav, Stanislav HORNÝ a Antonín ROSICKÝ. Projektování informačních systémů. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1997. ISBN 80-7079-848-3. KAJZAR, Dušan a Ivan POLÁŠEK. Projektování informačních systémů I: strukturovaný a objektový přístup. Opava: Slezská univerzita, 2003. ISBN 80-7248-214-9. KAJZAR, Dušan. Tvorba informačních systémů II: proces vývoje informačního systému. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2005. Skripta (Slezská univerzita). ISBN 80-7248-288-2.

Doporučená literatura:

POLÁK, Jiří, Vojtěch MERUNKA a Antonín CARDA. Umění systémového návrhu: objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM. Praha: Grada Publishing, 2003. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-0424-2. SOUČEK, Zdeněk. Modelování a projektování ekonomických systémů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1976. VLASÁK, Rudolf a Soňa BULÍČKOVÁ. Základy projektování informačních systémů. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti studentů během semestru jsou kontrolovány prezentací semestrálního projektu, zápočtovými testy a písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika a základní pojmy projektování ekonomických systémů 2. Etapy životního cyklu ekonomického informačního systému 3. Analýza a návrh podnikových ekonomických informačních systémů 4. Globální úroveň projektování ekonomických systémů 5. Detailní úroveň projektování ekonomických systémů a implementace. 6. Testování ekonomických informačních systémů. 7. Zavádění ekonomických informačních systémů do provozu 8. Správa dokumentace k ekonomickým informačním systémům 9. Provoz, údržba a další rozvoj ekonomických informačních systémů 10.Integrace ekonomických informačních systémů do stávající IS/IT 11.Projektování ekonomických systémů-případová studie I 12.Projektování ekonomických systémů-případová studie II 13.Projektování ekonomických systémů v Excelu-případová studie III 14.Projektování ekonomických systémů v Excelu-případová studie IV

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočtový semestrální projekt Semestrální projekt 61  31 1
        Zápočtový testy Písemka 39  20 1
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro úspěšné udělení klasifikovaného zápočtu je potřeba odevzdat semestrální projekt se získáním 31-61 bodů a udělat zápočtové testy se získáním 20-39 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní