545-0185/01 – Surovinový průmysl (01)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti a pochopení: - základních pojmů, struktur a prostředí průmyslu s důrazem na surovinový průmysl, - entit a relací podnikatelského prostředí v různých oblastech surovinového průmyslu. Student umí: - zpracovat průzkum podnikatelského prostředí v oblasti surovinových zdrojů. Student je schopen: - analyzovat, charakterizovat a orientovat se v podnikatelském prostředí v oblasti surovin, jejich zpracování a trhů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s problematikou surovinového průmyslu, jeho významem a postavením v rámci národního hospodářství. Nerostné suroviny tvoří základní a nenahraditelné vstupy pro ekonomiku země, jejich efektivní využívání podporuje prosperitu. Podnikání v oblasti surovin se vyznačuje řadou specifik i omezení.

Povinná literatura:

SMOLOVÁ, Irena. Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2125-4. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Praha: MPO, 2017. ŠMÍD, Tomáš. Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 978-80-210-5351-9.

Doporučená literatura:

MALEČKOVÁ, Veronika, Martin SIVEK a Jakub JIRÁSEK. Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2827-5. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce a diskuse pro ověření získání relevantních znalostí z předmětu.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na vybrané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmysl a jeho význam pro národní hospodářství. 2. Průmysl a průmyslová odvětví. 3. Průmysl ČR a jeho postavení a význam v rámci EU. 4. Surovinový průmysl. 5. Surovinová politika ČR. 6. Nástroje pro uskutečňování surovinové politiky ČR. 7. Surovinový průmysl ČR, nerostné suroviny a jejich procesy. 8. Podnikatelské příležitosti v surovinovém průmyslu. 9. Specifika podnikání v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. 10. Specifika podnikání v oblasti výroby z nerostných surovin. 11. Specifika podnikání v oblasti moderních technologických surovin. 12. Specifika podnikání v oblasti drahých kovů, kamenů a dalších komodit. 13. Specifika podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů. 14. Dovoz nerostných surovin do ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky - účast nepovinná. Cvičení - účast 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku