545-0185/01 – Surovinový průmysl (01)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti a pochopení: - základních pojmů, struktur a prostředí průmyslu s důrazem na surovinový průmysl, - entit a relací podnikatelského prostředí v různých oblastech surovinového průmyslu. Student umí: - zpracovat průzkum podnikatelského prostředí v oblasti surovinových zdrojů. Student je schopen: - analyzovat, charakterizovat a orientovat se v podnikatelském prostředí v oblasti surovin, jejich zpracování a trhů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s problematikou surovinového průmyslu, jeho významem a postavením v rámci národního hospodářství. Nerostné suroviny tvoří základní a nenahraditelné vstupy pro ekonomiku země, jejich efektivní využívání podporuje prosperitu. Podnikání v oblasti surovin se vyznačuje řadou specifik i omezení.

Povinná literatura:

FEČKO, Peter, Tomáš SEZIMA a Josef VALEŠ, ed. Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů: workshop, 25.-26.11.2010, VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2325-6. SCHEJBAL, Ctirad. Logistika přírodních surovinových zdrojů. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2008. ISBN 978-80-87179-08-6. SMOLOVÁ, Irena. Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2125-4. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Praha: MPO, 2017. ŠMÍD, Tomáš. Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 978-80-210-5351-9.

Doporučená literatura:

FEČKO, Peter, Tomáš SEZIMA a Josef VALEŠ, ed. Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů: workshop, 1.4.2011, VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2407-9. MALEČKOVÁ, Veronika, Martin SIVEK a Jakub JIRÁSEK. Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2827-5. SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY: nerostné suroviny 2015 : statistické údaje do roku 2014 (uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2015). Praha: Česká geologická služba, 2015. ISBN 978-80-7075-903-5. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce a zápočtové úkoly

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Průběžná příprava do hodin cvičení. Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmysl a jeho význam pro národní hospodářství. 2. Průmysl a průmyslová odvětví. 3. Průmysl ČR a jeho postavení a význam v rámci EU. 4. Surovinový průmysl. 5. Surovinová politika ČR. 6. Nástroje pro uskutečňování surovinové politiky ČR. 7. Surovinový průmysl ČR, nerostné suroviny a jejich procesy. 8. Podnikatelské příležitosti v surovinovém průmyslu. 9. Specifika podnikání v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. 10. Specifika podnikání v oblasti výroby z nerostných surovin. 11. Specifika podnikání v oblasti moderních technologických surovin. 12. Specifika podnikání v oblasti drahých kovů, kamenů a dalších komodit. 13. Specifika podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů. 14. Dovoz nerostných surovin do ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 100  51 2
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Úspěšné udělení klasifikovaného zápočtu (51-100 bodů)-nahraný semestrální zápočtový projekt na LMS v rozsahu 20-25 stran z probírané problematiky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní