545-0186/01 – Osvojování ložisek nerostných surovin (OLNS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Petr WelserGarant verze předmětuDr. Ing. Petr Welser
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WEL01 Dr. Ing. Petr Welser
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popsat a vysvětlit proces osvojování ložisek nerostů v ČR. Student porozumí závěrům geologického průzkumu. Student bude umět popsat a vysvětlit proces stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti. Student zná potřebný legislativní rámec.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na komplexní proces osvojení ložisek nerostů v ČR. Studenti se postupně seznámí se základní strukturou procesu osvojení ložiska nerostů, který v iniciální fázi spočívá v provedení a vyhodnocení geologického průzkumu, a který je završen stanovením dobývacího prostoru (DP) a povolením hornické činnosti či ČPHZ. Veškerá výuka respektuje příslušný legislativní rámec a je úzce provázána s praxí.

Povinná literatura:

Zákon 62/1988 Sb. - geologický zákon Zákon 44/1988 Sb. - horní zákon Zákon 61/1988 Sb. - o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě BULLOCK, Richard L. a Scott MERNITZ, ed. Mineral property evaluation: handbook for feasibility studies and due diligence. Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, [2018]. ISBN 978-0-87335-445-5.

Doporučená literatura:

Welser P. (2019): Výpočet zásob v dobývacím prostoru Svatoňovice (ID 70812). - Projekt geologických prací. - MS Důl Premiot a.s., 6 s. Welser P., Fuka M., Grygar R., Olšar J., Záruba J. (2020): Výpočet zásob v dobývacím prostoru Svatoňovice (ID 70812). - MS Důl Premiot a.s., závěrečná zpráva, 51 s. Welser P. et al. (2016): POPD DNT Hlubina. - MS Severočeské doly a.s., 70 s. The JORC Code 2012 Edition.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Pro e-learning je využíván univerzitní elektronický výukový systém Moodle (lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce na téma výpočet zásob daného ložiska nerostné suroviny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů, přehled základní legislativy, geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 2. Nerosty, ložiska nerostů, výhradní ložiska, chráněné ložiskové území 3. Geologický průzkum, průzkumné území, projektování, provádění a vyhodnocování GP, evidence GP 4. Výpočet zásob - základní struktura, legislativa a procedura schvalování 5. Matematické modely zpracování výpočtu zásob 6. Státní geologická služba a státní báňská správa 7. Geologický průzkum v ČR - historie a současnost 8. Trendy geologického průzkumu ve světě 9. Mezinárodní metody hodnocení zdrojů a zásob - JORC, PERC 10. Evidence a bilance zásob a zdrojů nerostných surovin 11. Základní měřická a geologická dokumentace 12. Předchozí souhlas ke stanovení DP a stanovení DP 13. POPD a povolení hornické činnosti 14. Plán využívání ložiska a povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: 80 % účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních (exkurzích). Vypracování semestrální práce na téma Osvojení vybraného ložiska nerostné komodity. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní