545-0187/01 – Aplikace prognózování nerostných komodit (APNK)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti kritických surovin EU a ČR, základních prognostických metod, metod analýzy časových řad a faktorů ovlivňujících tvorbu ceny nerostných komodit. Student umí aplikovat získané teoretické znalosti při analýze produkce, spotřeby a cen vybraných nerostných komodit, využívat Microsoft Excel pro analýzu časových řad nerostných komodit. Student je schopen provést základní predikci produkce, spotřeby a ceny vybraných nerostných komodit.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s metodami analýzy a prognózy produkce, spotřeby a cen nerostných surovin, získané znalosti jsou aplikovány na odhad cen vybraných kritických surovin. Student prokazuje znalosti kritických surovin EU a ČR, základních prognostických metod, metod analýzy časových řad a faktorů ovlivňujících tvorbu ceny nerostných komodit. Student umí aplikovat získané teoretické znalosti při analýze produkce, spotřeby a cen vybraných nerostných komodit, využívat Microsoft Excel pro analýzu časových řad nerostných komodit. Student je schopen provést základní predikci produkce, spotřeby a ceny vybraných nerostných komodit.

Povinná literatura:

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7179-174-4 HINDLS, Richard et al. Statistika v ekonomii. Průhonice: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-09-7 Critical raw materials [online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en MC CLAVE, James T., George P. BENSON and Terry SINCICH. Statistics for Business and Economics. 12th ed. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Prentice Hall, 2014. 1016 pp. ISBN 9781292023298.

Doporučená literatura:

HINDLS, Richard et al. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 415s. ISBN 978-80-86946-43-6. Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny [online]. Česká geologická služba, 2019. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceske-republiky-2019.pdf SOUSEDÍKOVÁ, R. Business Statistics [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. 125 s. ISBN 978-80-248-3660-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kritické a strategické suroviny EU a ČR 2. Zdroje informací o nabídce, poptávce a cenách nerostných komodit 3. Prognostické metody 4. Analýza trendů časových řad 5. Prognózování vývoje nabídky nerostných komodit 6. Prognózování vývoje poptávky po nerostných komoditách 7. Prognózování vývoje cen nerostných komodit 8. Faktory ovlivňující tvorbu ceny nerostných komodit 9. Prognóza vývoje ceny lithia 10. Prognóza vývoje ceny niobu 11. Prognóza vývoje ceny kaolinu 12. Prognóza vývoje ceny uranu 13. Prognóza vývoje ceny fluoritu 14. Prognóza vývoje ceny grafitu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt, písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní