545-0189/01 – Investování a financování v surovinovém průmyslu (IFSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat financování a efektivnost investic v surovinovém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na financování a analýzu investic v surovinovém průmyslu a metody hodnocení jejich efektivnosti.

Povinná literatura:

VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8. POLÁCH, Jiří. Reálné a finanční investice. Praha: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. xvi, 263 s. ISBN 978-80-7400-436-0. BODIE, Zvi, Alex KANE a Alan J. MARCUS. Investments and portfolio management. 9th ed., global ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, c2011. 1022 p. ISBN 978-0-07-128914-6.

Doporučená literatura:

SIEGEL, Jeremy J. Investice do akcií: běh na dlouhou trať. Praha: Grada Publishing, 2011. 295 s. ISBN 978-80-247-3860-4. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 s. ISBN 978-80-247-3293-0. GLADIŠ, Daniel. Akciové investice. Praha: Grada Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5375-1. MCMILLAN, Michael G. Investments: principles of portfolio and equity analysis. Hoboken: Wiley, c2011. xxi, 620 p. ISBN 978-0-470-91580-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Financování a jeho úkoly v surovinovém průmyslu 2. Běžné (krátkodobé) financování 3. Podnikové pojetí investic, klasifikace investic v těžebním podniku 4. Zdroje financování investic a náklady kapitálu 5. Interní zdroje financování investic 6. Externí zdroje financování investic 7. Podstata hodnocení efektivnosti investic 8. Metody hodnocení efektivnosti investic 9. Investiční riziko 10. Finanční investice v surovinovém průmyslu 11. Financování pomocí dluhopisů a analýza dluhopisů 12. Financování pomocí akciového kapitálu a analýza akcií 13. Dlouhodobé úvěry v surovinovém průmyslu 14. Leasingové financování investic

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt, písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin ŘP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.