545-0192/01 – Smart logistika (SL)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s řízení a monitorování logistických procesů pomocí technologií RFID včetně modelování toku podél logistického řetězce až ke konečnému zákazníkovi včetně traceability, s využitím smart technologií a rozvoje logistických procesů v konceptu Průmysl 4.0. Zaměření výuky na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atp.). Studenti se dozvědí základní znalostí z oblasti informatiky a logistiky odpovídající aktuálním požadavkům potenciálních zaměstnavatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky v jednotlivých oblastech průmyslové logistiky (se zaměřením na zásobování, dopravu a skladování), a to zejména ze systémového pojetí. V každé oblasti jsou vysvětleny základní logistické pojmy, koncepce a principy. Náplň předmětu zaměřuje svou pozornost zejména na prostředky automatické identifikace zejména s ohledem na RFID technologie. Dále budou probraná témata spojená se SMART senzory a Internetem věcí. Studenti se rovněž seznámí s aplikačním potenciálem rozšířené a virtuální reality v oblasti logistických procesů.

Povinná literatura:

STAŠA, Pavel: Průmyslová logistika; ppt prezentace, VŠB-TUO, 2014, 299 s. STAŠA, Pavel: Systémy automatické identifikace, VŠB-TUO, 2014, 248 s. BAZALA, Jaroslav, a kol.: Logistika v praxi. 2003-2010, Verlag Dashöfer; ISSN: 18801-2805. JONES, Erick C. a Christopher A. CHUNG: RFID in Logistics: A Practical Introduction; CRC Press (December 3, 2007); ISBN: 978-0849385261.

Doporučená literatura:

LAMBERT, Douglas, James R. STOCK a Lisa ELLRAM. Logistika : příkladové studie, řízení zásob, přeprava a skladování, balení zboží. 2. vyd. Brno : CP Books, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0504-0. DRAHOTSKÝ, Ivo a Bohumil ŘEZNÍČEK. Logistika – procesy a jejich řízení. 1.vyd. Brno : Computer Press, 2003. 334 s. ISBN 80-7226-521-0. SIXTA, Josef; Mačát, Václav. Logistika : teorie a praxe. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou semestrální práci, na které prokáže dovednosti a ověří své znalosti získané během vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logistika - vznik a historický vývoj, základní pojmy logistiky 2. Logistický informační systém. Cyklus zákaznické objednávky. Progresivní systémy vyřizování objednávek 3. Systémy štíhlé výroby, JIT vs. JIS 4. Automatická identifikace v logistickém řetězci 5. RFID technologie v označování logistických jednotek 6. EPCIS systém v logistice, EPCglobal Network 7. Internet věcí a Průmysl 4.0 v logistice 8. Koncept Smart Cities, Smart Logistics 9. Inteligentní a asistenční systémy v dopravě 10. Rozšířená a virtuální realita v logistice 11. Teorie zásob - význam, členění zásob. Zásobovací logistika. 12. Skladování, typy skladování 13. Řízení toku materiálů. Bod rozpojení. Koncepce Total Quality Management

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální práce Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní