545-0201/04 – Ekonomika a řízení (EaM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti ekonomiky a managementu, seznámení se s problematikou manažerských funkcí a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení ekonomicko-manažerských úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se základními pojmy ekonomie, zaměření na tematické okruhy ekonomických jevů a aktivit, se kterými přijde absolvent do styku v ekonomických i jiných funkcích. Jsou zde zahrnuty oblasti: podnikání, majetek podniku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku, management, marketingové řízení a využívání informačního systému podniku. Ve výuce jsou zohledněna i oborová specifika.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět zkoumání ekonomiky jako vědní disciplíny, základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy. 2. Tržní ekonomika. 3. Účel a oblasti podnikání, cíle a funkce podniku. 4. Majetek podniku, majetková a kapitálová struktura podniku. 5. Pracovní síla a produktivita práce. 6. Výrobní činnosti podniku: zásobovací, odbytová, finanční, investiční a personální činnost. 7. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku. 8. Management – historický vývoj, současný stav a problémy managementu, funkce, styly a hlavní zásady, podnikatelská a manažerská etika. 9. Marketingové řízení: podstata, marketingový mix, plán a výzkum. Předvídání v marketingu, aplikace metod prognózování. 10. Informační systém podniku a jeho využití managementem. snížení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 18  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou (10) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.