545-0204/04 – Seminář k Bc práci (SemBcP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL331 Ing. Marek Ballarin
CHU0003 Ing. Kateřina Beierová
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
BOR200 Ing. Petr Bora, Ph.D.
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
HUB0006 Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D.
CHL0006 Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.
JAN81 Mgr. Petr Jandačka, Ph.D.
KOD35 Drahomíra Kodymová
GIB020 Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
POD0120 Mgr. Ing. Anežka Podlasová
POL0123 Ing. Jiří Polách
PUL0012 Ing. Tomáš Pulko
RUC55 Ing. Hana Růčková
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
SPA0117 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
STR38 Ing. Alena Straková
SIL10 JUDr. Zuzana Šilhanová
SPA167 Ing. Bc. Kateřina Špakovská
MIN131 Ing. Dominika Štěrbová, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
VES0086 doc. Dr. Ing. Peter Vestenický
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zkonstruovat závěrečnou práci s odpovídající obsahovou návazností jednotlivých částí a cílů. Napsat závěrečnou práci s vhodným obsahem i formou. Obhájit závěry plynoucí ze závěrečné práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Seminář představuje informační a metodické zázemí pro studenty při přípravě, tvorbě a obhajobě závěrečné práce. Dle potřeby probíhá skupinově nebo individuálně.

Povinná literatura:

Platná aktuální směrnice děkana: Pokyny pro zpracování závěrečných prací. ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Doporučená literatura:

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce - Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Praha: Ingenio et Arti, 2012. ISBN 978-8-09052-871-0. LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-8694-664-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předložit dílčí částí závěrečné práce v termínech do 31. 1. a 14. 3. Odevzdat diplomovou práci v termínu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Směrnice děkana HGF č. 1/2008 2 Zásady pro vypracování bakalářské práce, cíl práce 3 Postup práce při zpracování bakalářské práce 4 Práce se zdroji, způsoby citací 5 Tabulky, grafy, obrázky, seznam literatury 6 Anotace práce, klíčová slova, závěr práce 7 Individuální konzultace s jednotlivými studenty nad jejich tématy. 8 Příprava prezentací bakalářské práce 9 Hodnocení prezentací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní