545-0215/01 – Finanční systémy I (FSI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Petr Bora, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Bora, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR200 Ing. Petr Bora, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají teoretické znalosti v oblasti veřejných financí ČR a EU, v oblasti fungování daňového systému a následně jsou schopni aplikovat nabyté vědomosti při řešení praktických ekonomických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni se základními pojmy v oblasti veřejných financí: veřejný sektor, veřejné statky, veřejná volba, rozpočtová soustava, veřejné rozpočty, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, státní rozpočet, územní rozpočty apod. Dále bude objasněna problematika sociálního zabezpečení - sociálního a zdravotního pojištění a dávek sociálního zabezpečení.Závěr bude patřit daňové teorii a daňovému systému ČR.

Povinná literatura:

Aktuální znění daňových zákonů ČR PEKOVÁ. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Wolters Kluwer ČR 2011. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN/ISSN 978-80-7357-698-1. Vančurová, A.; Láchalová, L. Daňový systém ČR 2012. Praha : 1. VOX, 2012.368 s. ISBN978-80-87480-05-2.

Doporučená literatura:

Hamerníková, B. Veřejné finance. 2.aktualiz.vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0. KöNIG. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu.. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN/ISSN 978-80-7400-011-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, znalostí studenta v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejné finance - základní pojmy, funkce a vazby na veřejný sektor 2. Veřejné výdaje, projekty, programy 3. Příjmy veřejných rozpočtů 4. Fiskální federalizmus – centralizovaný, decentralizovaný, kombinovaný model 5. Rozpočtová soustava ČR, rozpočet EU 6. Státní rozpočet – hlavní nástroj fiskální politiky, rozpočtový proces, příjmy a výdaje rozpočtu 7. Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8. Místní (územní) rozpočty – rozpočty krajů, rozpočty obcí 9. Systém sociálního zabezpečení 10.Sociální pojištění 11.Zdravotní pojištění 12.Daňová teorie - základní pojmy, daňové principy, daňové reformy, daňový systém ČR 13.Daň z přidané hodnoty 14.Daň spotřební 15.Daň z příjmů - fyzických osob a právnických osob 16.Daň silniční 17.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 18.Daň z nemovitosti 19.Ekologické daně

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní