545-0216/01 – Finanční systémy II (FSII)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Petr Bora, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Bora, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR200 Ing. Petr Bora, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají teoretické znalosti a dovedností v oblasti podnikových financí a následně jsou schopni aplikovat nabyté vědomosti při řešení praktických ekonomických úkolů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti budou seznámeni se základy finančního řízení a rozhodování podniku v moderní tržní ekonomice, v souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání. Bude objasněna problematika podnikových financí, finančního rozhodování podniku, zakládání podniku - jeho majetkové a finanční struktury, finanční analýza, zdroje a formy krátkodobého a dlouhodobého financování, atd.

Povinná literatura:

VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2.přeprac.vyd. Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1. Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3.přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : Ekopress, 2011. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

Doporučená literatura:

Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. upr. vyd. Praha : Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, znalostí studenta v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika podnikových financí 2. Finanční rozhodování podniku - krátkodobé a dlouhodobé 3. Vliv finančního trhu na podnikové finance 4. Finanční aspekty zakládání podniku - typy společností 5. Akciová společnost - založení, akcie, dividendová politika 6. Optimální finanční struktura podniku, míra zadluženosti 7. Peněžní toky (cash flow) podniku 8. Finanční analýza podniku - analýza rentability, zadluženosti, likvidity 9. Zdroje a formy krátkodobého financování 10.Podnikové pojetí investic, 11.Finanční kriteria hodnocení efektivnosti investic 12.Zdroje a formy financování investic 13.Oceňování podniku jako celku 14.Různé formy integrace podniků a jejich finanční aspekty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní