545-0220/07 – Úvod do problematiky EU (UPEU)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity2
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • základních pojmů a definic z problematiky EU • významu, porozumění a efektů ekonomické integrace EU/ES • mikroekonomických nástrojů pro analýzy integračního procesu EU/ES Student umí: • popsat historické etapy vývoje směřující k vytvoření Evropské unie • charakterizovat politiky, institucionální rozvoj, právní nástroje a rozhodovací procesy EU/ES Student je schopen: • používat mikroekonomické nástroje pro analýzu ekonomické integrace EU/ ES

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje s integračními procesy v Evropské unii. Studenti získají teoretické a odborné znalosti v oblasti historie, ekonomiky, politik a institucí Evropské unie a rovněž i základů evropského práva. Naučí se používat základní nástroje k analýze ekonomické integrace.

Povinná literatura:

BALDWIN, Richard, WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 480 s. BOHÁČKOVÁ, Ivana, HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 188 s. BORCHARDT, Klaus-Dieter. The ABC of European Union law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, c2010. ISBN 978-92-78-40525-0. ČERNÝ, Igor a kol. Úvod do problematiky EU. 2. přepracované a aktualizované vydání. Ostrava: VŠB- TUO, 2013. 120 s. KUČEROVÁ, Irah. Evropská unie: Hospodářské politiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2006. 347 s. NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 206 s. www.europa.eu

Doporučená literatura:

FIALA, Petr, PITROVÁ, Markéta. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. HOBZA, Alexandr. Evropská unie a hospodářské reformy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 352 s. KAŇA, Radomír. Evropská unie A. 2. upravené vydání. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 162 s. SKOKAN, Karel. Evropská regionální politika. Ostrava: Repronis, 2003. 114 s. SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 291 s. www.euroskop.cz www.strukturalni-fondy.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány prezentací semestrálního projektu.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historické události vedoucí k vybudování EU/ES 2. Institucionální rozvoj, právo a rozpočet EU/ES 3. Rozhodovací proces v EU/ES 4. Klasifikace a charakteristika politik EU/ES 5. Základní mikroekonomické nástroje pro analýzu evropské ekonomické integrace 6. Ekonomická integrace EU/ES: Budování Jednotného vnitřního trhu 7. Vývoj měnové integrace EU/ES 8. Měnová politika v EU 9. Fiskální politika EU a Pakt stability 10. Regionální a strukturální politika EU 11. Energetická a ekologická politika EU 12. Zemědělská politika EU/ES 13. Obchodní politika EU/ES 14. Dopravní politika a transevropské sítě

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 100  51 2
Rozsah povinné účasti: 80% účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Úspěšné udělení zápočtu (51-100 bodů)-nahraný semestrální zápočtový projekt na LMS v rozsahu 20-25 stran z probírané problematiky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní