545-0221/02 – Moderní management v EU (MNGEU)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je porozumět manažerským procesům v Evropské unii. Studenti získají teoretické a odborné znalosti z oblasti manažerských procesů, manažerských funkcí a rolí managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na deskripci a využití nejlepších manažerských praktik používaných ve světě na konci 90. let minulého století a vhodných pro 21. století na základě turbulentních změn v dynamickém a flexibilním vnějším a vnitřním prostředí organizací. Klade důraz na pochopení základních pojmů managementu, které jsou důležité pro správnou aplikaci manažerských praktik s využitím jejich silných a slabých stránek vzhledem k frekventovaným změnám ve vnějším prostředí organizací a jejich dopadům na vnitřní prostředí organizací a celou společnost. Specificky je orientován na podmínky a rozvoj managementu podnikání v Evropské unii.

Povinná literatura:

[1]Černý,I.: Přednáškové sylaby [2]Bláha,J.,Mateiciuc,A.,Kaňáková,Z.: Personalistika pro malé a střední firmy,CP Books,Brno,vyd. 1,r. 2005, ISBN 80-251-0374-9 [3]Bláha,J.,Kaňáková,Z.,Kovács,J.: Průvodce řízením lidí pro malé a střední podnikání,1. vyd.,,VŠB TUO,r. 2003,ISBN 80-248-0501-4. [4]Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubico, Olomouc, 1996,ISBN 80-85839-09-1.

Doporučená literatura:

[1]Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace, Karolinum,1996,ISBN 80-7184-091-2 [2]Internetové zdroje: www.europa.eu.int, www.euroskop.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Manažeři, diverzita a změna (vymezení základních pojmů a vzájemných souvislostí a implikace pro výkonnost organizace) 2.Historické pohledy na management (klasický přístup k managementu, přístup na základě human resources, kvantitativní přístupy k managementu, moderní přístupy k managementu a poslední trendy v manažerském uvažování) 3.Prostředí, konkurenční výhoda a kvalita (definice a používání pojmů, které ovlivňují výrazně manažerské chování) 4.Mezinárodní management a globální ekonomika (základní ekonomická uskupení ve světě, strategie mezinárodního podnikání, vliv nadnárodních korporací, vlivy prostředí na globální operace atd.) 5.Řízení s vědomím etiky a společenské zodpovědnosti (pohledy na etické chování, pohledy na společenskou zodpovědnost, strategie společenské zodpovědnosti atd.) 6.Plánování(základy, strategický management a soukromé podnikání, manažerský rozhodovací proces) 7.Organizování( základy, návrh organizace a kultura, pracovní návrhy pro jednotlivce a týmy,lidské zdroje) 8.Vedení (základy,vedení formou motivace, komunikace, interpersonálních dovedností, skupinové dynamiky a týmové práce,inovace a plánovaných změn) 9.Kontrola(základy, informační technologie a kontrola) 10. Malé a střední podnikání v EU 11.Podnikání a ostatní související horizontální politiky /energie,hospodářská soutěž,ochrana životního prostředí, podnikové právo,výzkum a inovace/ 12. Zákony duševního vlastnictví/ ochranná známka, patenty, interpretační práva, autorské právo, patent ES/

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.