545-0222/06 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+48

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zkompletovat závěrečnou práci s odpovídající obsahovou návazností jednotlivých částí a cílů. Napsat závěrečnou práci s vhodným obsahem i formou. Obhájit závěry plynoucí ze závěrečné práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Seminář představuje informační a metodické zázemí pro studenty při přípravě, tvorbě a obhajobě závěrečné práce. Dle potřeby probíhá skupinově nebo individuálně.

Povinná literatura:

Platná aktuální směrnice děkana: Pokyny pro zpracování závěrečných prací. ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Jak vypracovat bakalářskou a diplomou práci. Šesté aktualizované vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2015. ISBN 978-80-7452-106-5. TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations. 8th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. ISBN 978-0-226-81638-8.

Doporučená literatura:

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6. MICHALÍK, Petr, Zdeněk ROUB a Václav VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-828-2. LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-8694-664-1. REMENYI, D. a Frank BANNISTER. Writing up your research for a dissertation or thesis. Reading: Academic Publishing International, 2012. Quick guide series. ISBN 978-1-908272-27-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závazné plnění úkolů ve stanovených termínech dle platného harmonogramu.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán univerzitní elektronický výukový systém Moodle (lms.vsb.cz). Rovněž lze s pedagogem komunikovat telefonicky nebo e-mailem.

Další požadavky na studenta

Předložit dílčí částí závěrečné práce v termínech do 31. 12. a 31. 1. Odevzdat závěrečnou práci do 31. 3. Minimálně 3 konzultace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Harmonogram tvorby závěrečné práce. 2. Kritéria hodnocení závěrečné práce. 3. Závazná legislativa tvorby závěrečné práce. 4. Nejčastější chyby při tvorbě závěrečné práce. 5. Konstrukce závěrečné práce. 6. Obsah závěrečné práce. 7. Práce s informačními zdroji a citace použitých zdrojů. 8. Analytické postupy. 9. Vizualizace výsledků, obrázky, tabulky, přílohy. 10. Gramatika a stylistika. 11. Formální stránka závěrečné práce. 12. Význam osobních konzultací. 13. Seznámení se Státní závěrečnou zkouškou. 14. Powerpointová prezentace a ústní obhajoba.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
        Závazné plnění úkolů ve stanovených termínech dle platného harmonogramu. Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti: Minimálně 3 konzultace diplomové práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 3 konzultace diplomové práce Diplomová práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.