545-0223/02 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity9
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
SPA0117 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
VES0086 doc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+8
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem diplomové práce je prokázat schopnosti a znalosti absolventa studijního oboru vyřešit zadaný technický problém na základě vhodně zvolených metod, postupů a nástrojů, z oboru Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Zpracování diplomové práce se opírá o pokyny a požadavky na její zpracování z hlediska formální i obsahové. Diplomová práce dokladuje v tištěné i elektronické podobě vyřešení jednotlivých bodů jejího zadání, které určil vedoucí diplomové práce.

Povinná literatura:

Směrnice děkana HGF č.2/2008 (27 stran), http: //www.hgf.vsb.cz/cz/okruhy/studium a vyuka/prace/diplomove prace. FARANA,R.,SMUTNÝ,L.,VÍTEČEK,A.,VÍTEČKOVÁ,M.: Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky, VŠB-TU Ostrava, REPRONIS Ostrava, 2004, 116 stran, ISBN 80-248-0557-X.

Doporučená literatura:

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího DP.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola průběhu zpracování diplomových prácí jejími vedoucími.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vyhlášení témat diplomových prací 2.Schválení témat diplomových prací garantem studijního oboru 3.Stanovení cílů diplomových prací a doporučená literatura 4.Stanovení jednotlivých bodů zadání diplomové práce 5.Individuální kontrola průběhu zpracování diplomových prací jejich vedoucími 6.Příprava presentací diplomových prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.