545-0224/02 – Controlling (CTRL)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAZ30 doc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základní i rozvinuté metody controllingu. Předmět se věnuje zejména syntéze základních aplikací controllingu ve výrobních podnicích, ale probírá i controlling v obchodních podnicích a veřejné správě. Předmět se věnuje i hodnocení výsledků controllingu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět dělí controlling na užší pojetí a širší pojetí. Užší pojetí je aplikováno především ve strojírenských nebo jiných podnicích s hromadnou výrobou. Tento controlling je založen především na atributech hromadné výroby. Jedná se o přesně vymezené hodnoty získávané v průběhu výrobního procesu. Cílem je optimalizovat marži podle výrobků, segmentů trhu a okruhů odpovědnosti tak, aby celopodniková marže byla co nejvyšší. Metoda je demonstrována na specializovaném software. Širší pojetí controllingu se věnuje organizacím nevýrobním, kde se veličiny nesledují v rozsahu požadovaném v hromadné výrobě. Jde také o optimalizaci marže, ale se specializací na obchodní činnost. V ostatních činnostech jako je veřejná správa už nejde ani o marži, ale o speciální výběr ukazatelů vhodných pro řízení vybrané činnosti. Předmět se věnuje syntéze všech ekonomických znalostí posluchačů a vede je k hodnocení analytických činností v podniku.

Povinná literatura:

LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling (v tisku)

Doporučená literatura:

ESCHENBACH, Rolf. Controlling. Přel. P. Fialová; E. Chvátalová. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 814 s. ISBN 80-7357-035-1. MANN, Rudolf; MAYER, Elmar. Controlling – metoda prosperujícího podnikání. 1. vyd. Praha: Průmysl a obchod, 1992. 358 s. ISBN 80-85603-20-9. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování případových studií - controlling ve výrobním podniku - controlling v obchodním podniku - controlling ve státní správě

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a principy controllingu. 2. Formování údajů účetnictví tak, aby byly podkladem pro vstupy do rozhodovacích controllingových metod. 3. Controllingové výpočty. 4. Controllingové programy. 5. Controllingové moduly ve větších ekonomických programech. 6. Controlling v případových studiích. 7. Controlling s praktickým řešením optimalizace podnikových procesů bez vkladů prostředků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.