545-0225/01 – Daňová evidence podnikatelů (DEP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír LazarGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vedení daňové evidence od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), a to od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Jde o pochopení a znalost všech základních evidenčních okruhů, tedy dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek a závazků, leasingu a dalších, jejichž evidence je upravena tak, aby co nejkratší cestou směřovala k vytvoření daňového přiznání. Předmět je směrován k aplikaci v praxi.

Povinná literatura:

DOLEŽALOVÁ, Marcela. Daňová evidence. Computer Press, 1. vyd. Brno 2004. 99 s. 80-251-0047-2. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2005 : praktický průvodce. Grada Publishing, 1. vyd. Praha 2005. 216 s. 80-247-1232-6. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004. Grada Publishing, 1. vyd. Praha 2004. 144 s. 80-247-0829-9. HAKALOVÁ, Jana; PŠENKOVÁ, Yvetta. Daňová evidence podnikatelů. VŠB-TU Ostrava, EkF : Ostrava 2006. 102 s. ISBN 80-248-1064-6. ŠTOHL, Pavel. Daně a daňová evidence : praktický průvodce. Soukromá vysoká škola ekonomická : Znojmo, 2006. 182 s. ISBN 80-239-8122-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Vymezení základních pojmů 2) Základní charakteristika daňové evidence 3) Evidence příjmů a výdajů 4) Zapisování příjmů a výdajů do deníku 5) Vybrané daňové a nedaňové výdaje 6) Knihy daňové evidence 7) Daň z příjmu fyzických osob 8) Sestavení daňového přiznání

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Písemka Písemka 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.