545-0227/01 – Personalistika (PER)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů, pochopení jednotlivých personálních činností a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení případových studií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se v průběhu studia seznámí s hlavní problematikou činnosti personálních útvarů. Dále budou studenti seznámeni s následujícími oblastmi: pracovní zdroje, význam personálního řízení, hlavní úkoly: získávání, výběr, přijímání, orientace, hodnocení a odměňování pracovníků, péče o pracovníky, pracovní vztahy, mzdové formy, tvorba mzdových tarifů. Trh pracovních sil, nezaměstnanost, analýza vnějšího a vnitřního trhu, produktivita práce.

Povinná literatura:

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha : Management Press, 2004. 209 s. ISBN 80-7261-116-X. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407.

Doporučená literatura:

PLAMÍNEK, Jiří, Fišer, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha : Grada Publishing, 2007. 180 s. ISBN 80-247-1074-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pracovní zdroje, populační vývoj, reprodukce obyvatelstva a pracovních zdrojů 2. Řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku 3. Sociální indikátory a ukazatele stavu 4. Personální plánování 5. Organizace práce a zaměstnanosti (analýza pracovních míst) 6. Získávání a výběr pracovníků 7. Přijímání a orientace pracovníků 8. Hodnocení a odměňování pracovníků 9. Péče o pracovníky, pracovní vztahy 10.Personální informační systém 11.Trh práce, nezaměstnanost 12.Analýza vnitropodnikového trhu 13.Analýza vnějšího podnikového trhu 14.Produktivita práce, pracnost, mzdová nákladovost

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  0
        Zkouška Zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní
2009/2010 zimní