545-0235/04 – Marketing (MARKE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základních pojmů z oblasti marketingu. Studenti získají teoretické a odborné znalosti z oblasti marketingu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zdůrazňuje nezbytnost nalezení potřeb zákazníků ma orientace na jejich uspokojování. Převážné zaměření předmětu je na marketing průmyslového zboží ve vazbě na charakteristiku oboru. Marketing je zasazen do system řízení podniku.

Povinná literatura:

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Garry. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. MALÝ, Václav. Marketingový výzkum : teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006.181 s. ISBN 80-245-0761-7. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : Krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti Praha : Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. NÉTEK, Václav. Průmyslový marketing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1247-9. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Doporučená literatura:

BÁRTOVÁ, Hilda; BÁRTA, Vladimír. KOUDELKA, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005.243 s. ISBN 80-245-0778-1. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama : Jak dělat reklamu 2. aktualit. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 182 s. ISBN 978-80-247-2001-2. KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3527-6. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Diferencované řízení vztahů se zákazníky: [moderní strategie růstu výkonnosti podniku]. Praha: Grada Publishing, 2009. Expert. ISBN 978-80-247-3155-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí semestrálního projektu a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketing: historický vývoj, základní pojmy, systém marketingu 2. Trh: poptávka a nabídka, tržní rovnováha, elasticita a její význam v marketingu 3. Marketingové informace: marketingový informační systém, marketingový výzkum 4. Stadia životnosti výrobku, marketingový mix 5. Segmentace trhu 6. Produkt: klasifikace výrobků, trh spotřebního zboží, kupní chování spotřebitelů, průmyslový trh, kupní chování organizací, charakteristiky průmyslového trhu, charakteristika poptávky na průmyslovém trhu, služby 7. Distribuce: způsoby distribuce spotřebního a průmyslového zboží, distribuce v MO a VO 8. Cena produktu: proces stanovení konkrétní ceny, stanovení ceny vycházející výlučně z nákladů, stanovení ceny ovlivňované poptávkou, stanovení ceny ovlivňované konkurencí, faktory ovlivňující tvorbu ceny, řízení cen, přizpůsobivost cen 9. Propagační program firmy: reklama, Rada pro reklamu, Kodex reklamy, osobní prodej, podpora prodeje 10. Stanovení tržního potenciálu, předvídání v marketingu 11. Organizace marketingových činností 12. Strategický marketing

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 21  0 3
                Písemka Písemka 9  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.