545-0235/07 – Marketing (MARKE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základních pojmů z oblasti marketingu. Studenti získají teoretické a odborné znalosti z oblasti marketingu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zdůrazňuje nezbytnost nalezení potřeb zákazníků ma orientace na jejich uspokojování. Převážné zaměření předmětu je na marketing průmyslového zboží ve vazbě na charakteristiku oboru. Marketing je zasazen do system řízení podniku.

Povinná literatura:

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Garry. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. MALÝ, Václav. Marketingový výzkum : teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006.181 s. ISBN 80-245-0761-7. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu : Krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti Praha : Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. NÉTEK, Václav. Průmyslový marketing. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1247-9. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Doporučená literatura:

BÁRTOVÁ, Hilda; BÁRTA, Vladimír. KOUDELKA, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005.243 s. ISBN 80-245-0778-1. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama : Jak dělat reklamu 2. aktualit. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 182 s. ISBN 978-80-247-2001-2. KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3527-6. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Diferencované řízení vztahů se zákazníky: [moderní strategie růstu výkonnosti podniku]. Praha: Grada Publishing, 2009. Expert. ISBN 978-80-247-3155-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí semestrálního projektu a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce v oblasti výzkumu trhu spotřebních předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketing: historický vývoj, základní pojmy, systém marketingu 2. Trh: poptávka a nabídka, tržní rovnováha, elasticita a její význam v marketingu 3. Marketingové informace: marketingový informační systém, marketingový výzkum 4. Stadia životnosti výrobku, marketingový mix 5. Segmentace trhu 6. Produkt: klasifikace výrobků, trh spotřebního zboží, kupní chování spotřebitelů, průmyslový trh, kupní chování organizací, charakteristiky průmyslového trhu, charakteristika poptávky na průmyslovém trhu, služby 7. Distribuce: způsoby distribuce spotřebního a průmyslového zboží, distribuce v MO a VO 8. Cena produktu: proces stanovení konkrétní ceny, stanovení ceny vycházející výlučně z nákladů, stanovení ceny ovlivňované poptávkou, stanovení ceny ovlivňované konkurencí, faktory ovlivňující tvorbu ceny, řízení cen, přizpůsobivost cen 9. Propagační program firmy: reklama, Rada pro reklamu, Kodex reklamy, osobní prodej, podpora prodeje 10. Stanovení tržního potenciálu, předvídání v marketingu 11. Organizace marketingových činností 12. Strategický marketing

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Projekt Projekt 21  11
                Písemka Písemka 9  5
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 34  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 33  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok