545-0243/02 – Ekonomika práce a personalistika (EPPer)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů, pochopení jednotlivých personálních činností a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení případových studií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se v průběhu studia seznámí s hlavní problematikou činnosti personálních útvarů. Dále budou studenti seznámeni s následujícími oblastmi: pracovní zdroje, význam personálního řízení, hlavní úkoly: získávání, výběr, přijímání, orientace, hodnocení a odměňování pracovníků, péče o pracovníky, pracovní vztahy, mzdové formy, tvorba mzdových tarifů. Trh pracovních sil, nezaměstnanost, analýza vnějšího a vnitřního trhu, produktivita práce.

Povinná literatura:

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407.

Doporučená literatura:

KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha : Management Press, 2004. 209 s. ISBN 80-7261-116-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pracovní zdroje, populační vývoj, reprodukce obyvatelstva a pracovních zdrojů 2. Řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku 3.Sociální indikátory a ukazatele stavu 4.Personální plánování 5.Organizace práce a zaměstnanosti (analýza pracovních míst) 6.Získávání a výběr pracovníků 7.Přijímání a orientace pracovníků 8.Hodnocení a odměňování pracovníků 9.Péče o pracovníky, pracovní vztahy 10.Personální informační systém 11.Trh práce, nezaměstnanost 12.Analýza vnitropodnikového trhu 13.Analýza vnějšího podnikového trhu 14.Produktivita práce, pracnost, mzdová nákladovost

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku