545-0257/01 – Základy podnikatelské činnosti (ZPODC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se se základními pojmy a systémem podnikání v tržní ekonomice

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazuje na teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie a jeho cílem je v komplexu a ve vzájemných souvislostech objasnit činnosti spojené s podnikáním, jako prostředkem uspokojování lidských potřeb. Ekonomický systém podniku, podnikání jako koloběh kapitálu. Fixní majetek podniku, oběžný majetek podniku. Pracovní síly a produktivita práce. Náklady jako míra vstupu ekonomického systému podniku. Tržby a hospodářský výsledek jako míra výstupu ekonomického systému podniku. Efektivnost podniku.

Povinná literatura:

Šnapka, P. - Dvořáček, J: Tržní ekonomika a marketing. Skripta VŠB – TU, Ostrava 1992 Buchtová, J., Stibor, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. Skripta VŠB – TU, Ostrava 1997 Synek, M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku. VŠE Praha 1997. Vlach , O., Nytra, E.: Základy ekonomiky. VŠB Ostrava 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní úlohy podnikatelské činnosti – podstata a smysl podnikání, oblasti podnikání, legislativa podnikání, podnikatelské riziko, význam marketingu. 2. Podnik jako institucionalizované podnikání- cíle a funkce podniku, členění podniku, právní formy podniku, založení podniku. 3. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu. 4. Hmotný investiční majetek – význam, způsoby třídění, způsoby nabytí a vyřazení, oceňování, odepisování, opotřebení, péče o hmotný investiční majetek, využití. 5. Dlouhodobý nehmotný majetek 6. Finanční investice. 7. Oběžný majetek - význam, charakteristika, oceňování. 8. Majetková a kapitálová struktura podniku, náklady kapitálu, optimální kapitálová struktura podniku. 9. Hlavní podnikové činnosti : Organizační činnost podniku Personální činnost podniku Zásobovací činnost – význam zásob, hospodaření se zásobami, teorie zásob. Výrobní činnost podniku – struktura a ukazatelé výroby, výrobní proces, produktivita práce, pracnost, racionalizační činnost podniku, inovace. Odbytová činnost podniku. Finanční činnost a finanční řízení podniku. riziko. Investiční činnost podniku - investiční strategie, plánování a financování investic, metody hodnocení investic, finanční matematika. 10. Základní účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát 11. Výkaz cash flow – podstata, význam a metody výpočtu 12. Náklady – význam, charakteristika, způsoby třídění, optimalizace nákladů 13. Kalkulace – význam, časové hledisko kalkulace, základní kalkulační techniky. 14. Výnosy 15. Hospodářský výsledek 16. Finanční analýza – význam, základní ukazatelé finanční analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku