545-0259/02 – Exaktní metody rozhodování (EXMER)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat rozhodovací problémy, formulovat jejich ekonomické a matematické modely, nalézt jejich řešení s využitím metod operačního výzkumu a interpretovat výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii a praktickou aplikaci lineárního programování, dopravních úloh, teorie grafů a metod síťové analýzy, optimalizace zásob, modelů hromadné obsluhy a vícekriteriálního rozhodování.

Povinná literatura:

JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3.vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.

Doporučená literatura:

FÁBRY, Jan. Matematické modelování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011, 180 s. ISBN 978-80-7431-066-9. ŠUBRT, Tomáš. Ekonomicko-matematické metody. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 351 s. ISBN 978-80-7380-345-2. FIALA, Petr. Operační výzkum: nové trendy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 239 s. ISBN 978-80-7431-036-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata operačního výzkumu, klasifikace disciplin operačního výzkumu 2. Ekonomický a matematický model úlohy lineárního programování (LP), typické úlohy LP 3. Grafické řešení úlohy LP a její řešení simplexovou metodou 4. Teorie duality a postoptimalizační analýza 5. Dopravní úlohy a jejich řešení přesnými a přibližnými metodami 6. Celočíselné programování, cílové programování 7. Základní pojmy teorie grafů, optimalizace v grafech 8. Řízení projektů, metody CPM a PERT 9. Modely řízení zásob, jejich charakteristika, deterministické modely řízení zásob 10. Modely hromadné obsluhy 11. Vícekriteriální rozhodování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku